YTM Nevalainen Aino

84000 €

(Anti)rasismin merkityskamppailut ja tunnestruktuurit suomalaisessa hybridissä mediaekologiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöskirjatyössäni tutkin (anti)rasismin merkityskamppailuja ja tunnestruktuureja suomalaisessa valtamediasta ja sosiaalisesta mediasta koostuvassa hybridissä mediaekologiassa. Viime vuosina rasismiin ja antirasismiin liittyvät keskustelut ovat saavuttaneet ennennäkemätöntä laajuutta suomalaisessa sosiaalisessa ja valtamediassa. Vaikka keskusteluissa korostuu usein mielikuva konsensuksesta siitä, että rasismi on kielteinen asia, kuplivat pinnan alla monenlaiset konfliktit. Näissä (anti)rasismin merkityskamppailuissa kamppaillaan paitsi siitä, mitä rasismi ja antirasismi ovat, myös siitä, mitä niiden suhteen pitäisi tai ei pitäisi tehdä. (Anti)rasismiin liittyvät mediavälitteiset julkiset keskustelut tuovat näkyviin, tuottavat ja kierrättävät diskursiivisten merkityksenantojen lisäksi myös voimakkaitakin tunteita. (Anti)rasismin merkityskamppailujen kuvaa täydennän tarkastelemalla niiden tunnestruktuureja eli sitä, miten ja millaisia tunteita niissä ilmaistaan, vahvistetaan ja torjutaan. Tutkimusaihetta avaan kolmesta näkökulmasta: I) Suomen Black Lives Matter (BLM) -mielenosoituksista ja niihin liittyvistä julkisista keskusteluista valtamedian uutisoinnissa; II) antirasismin vastaisten kehystysten mobilisoinnista sosiaalisessa ja valtamediassa hetkinä, jolloin (anti)rasismin merkityskamppailut ovat tiivistyneet erilaisiksi “rasismikohuiksi” ja III) rasismin ja antirasismin tunnestruktuurien mobilisoinnista näissä "kohuissa". Uutismedia- ja sosiaalisen median aineistoa kehys- ja tunnestruktuurien analyysilla tarkastelevan tutkimukseni tavoite on rakentaa jäsenneltyä ymmärrystä (anti)rasismin julkisista merkityskamppailuista ja niiden tunnestruktuureista Suomessa sekä tarkastella, miten median ja Pohjoismaiden kontekstit muovaavat näitä kamppailuja. Aiheen tutkimus on tärkeää, sillä medialla on taipumus tuottaa ja vakiinnuttaa rodullistamiseen ja rasismiin liittyviä hegemonisia käsityksiä, ja tämä tutkimus pyrkii osaltaan avaamaan strategioita niiden haastamiseksi.