Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry

160000 €

Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat (Kaamoksen kuvia): Modernin yhteisöllisyyden luominen festivaalitoiminnan kautta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry, pohjoissaameksi Sámedáidaga doarjjasearvi rs, jatkaa ja kehittää apurahakaudella festivaalin toimintaa. Skábmagovat edistää saamelaisen elokuvataiteen näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuonna 2021 festivaali järjestettiin koronapandemian johdosta ensimmäistä kertaa verkossa ja katsojia osallistui yli 40 valtiosta. Suosio kuvastaa festivaalin asemaa muiden alkuperäiskansojen keskuudessa ja elokuva-alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda näkyväksi taiteen keinoin saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen ekososiaalista maailmankuvaa, jonka perustana on yhteisö aina esi-isistä tuleviin sukupolviin ja vastavuoroisuus luonnon kanssa. Pyrimme siirtämään kulttuuria tuleville sukupolville, lisätä toiminnassa edustettuja taiteenaloja ja tarkastella toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Puhuttaessa alkuperäiskansoista puhutaan myös luontosuhteesta. Alkuperäiskansat ovat onnistuneet pitkälti säilyttämään ikiaikaiset elämäntapansa länsimaisen elintavan paineessa. Periaatteella “ei mitään meistä, ilman meitä” tahdomme jakaa kulttuuritietoutta ja rikastuttaa taidekenttää saamelaistaiteella. Tavoitteenamme on myös tutkia ja tarkastella kriittisesti omaa hiilijalanjälkeämme sekä pohtia, miten lisätä turvallista vuorovaikutusta ja moninaisuutta ekologisesti ja vastuullisesti. Lisäksi tutkimme, voisimmeko jopa pienentää hiilijalanjälkeämme. Perusarvojamme on luonto, perhe, tasa-arvo, ilo ja oikeudenmukaisuus. Tarjotaksemme kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua festivaaleillemme haluamme kehittää verkossa näytettäviä online-näytöksiä. Sen ansiosta ekologinen vaikutus voisi olla jopa suhteellisesti pienempi.