Toimittaja, tietokirjailija, MSc Nikkanen Hanna ja työryhmä

152200 €

Alkuhämärä – Suomalaisen ruoantuotannon näkymättömät suunnitelmat

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Alkuhämärä on reportaasikirja suomalaisen ruoantuotannon pinnanalaisista virtauksista. Maatalouden olosuhteet muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Eri eturyhmät ajavat omia tulkintojaan siitä, miten tuntemattomaan tulevaisuuteen tulisi varautua. Suunnitelmat ovat keskenään ristiriitaisia, ja aiheesta käytyä julkista keskustelua leimaavat konfliktit ja jargon. Mitä niiden takana tapahtuu? Kirjan laajat seurantareportaasit ja henkilöhaastattelut tutkivat sitä, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia viljelijöillä, etujärjestöillä, yrityksillä ja päättäjillä on epävarmoissa oloissa. Touko Hujanen, Hanna Nikkanen, Mikko Pelttari ja Johannes Roviomaa yhdistävät voimansa etsiäkseen “toista tarinaa” suomalaisesta maaseudusta. Kirja ei esitä lopullisia väitteitä vaan todistaa, tarkkailee ja katsoo, mihin suuntiin suomalainen maatalous tällä hetkellä kulkee. Kirjan työnimi, “Alkuhämärä”, viittaa hetkeen, jossa yhteiskunta joutuu luotsaamaan ruoantuotannon murrosta ymmärtämättä vielä murroksen luonnetta. Ajat ovat epävakaat eikä tulevaisuus saavu selkeässä paketissa, ja siksi reportaasien tyyli antaa sijaa rosolle, epävarmuudelle ja sattumalle. Alkuhämärä on tietokirjan lisäksi kunnianhimoinen kuvareportaasien kokoelma. Kuvajournalisti Touko Hujanen yhdistää teoksessa 1900-luvun alun etnografisen kuvan perinteen (mm. Ivar Ekström, I. K. Inha ja Valto Pernu yms.) moderniin ja kokeilevaan kuvareportaasiin.