Valtiotieteiden tohtori Knuutila Aleksi ja työryhmä

288200 €

Aktivismi taiteen ja tieteenteon välineenä: “tutkivismia” vaikuttavasta vastapuheesta suomalaisessa verkkoyhteisössä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vihapuheen sekä ääriliikkeiden tuottaman misinformaation leviäminen internetissä on kasvava ongelma. Verkkovihan kriminalisoinnilla ja moderoinnilla on rajoitteensa, joten ratkaisuksi esitetään usein vastapuhetta. Vastapuhe tarkoittaa verkkovihan torjumista esimerkiksi kyseenalaistamisen, hämmentämisen tai huumorin avulla. Tässä hankkeessa tutkijat ja taiteilijat työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja popularisoidakseen vaikuttavia vastapuheen muotoja, joilla verkkovihan määrää saadaan tutkitusti vähennettyä. Hankkeessa epäoikeudenmukaisuuteen puuttuva aktivismi on paitsi tutkimuksen kohde ja tavoite, myös tiedon tuottamisen menetelmä. Ehdotamme niin kutsutun taistelevan tutkimuksen rinnalle “tutkivismia”, jossa tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja julkaisumuodot ovat vuorovaikutuksessa aktivismin käytäntöjen kanssa. Hankkeen alkuvaiheessa yhdistämme uudella tavalla koneoppivia malleja ja tulkitsevaa tutkimusotetta kuvataksemme olemassa olevan vastapuheen laajuutta ja laatua. Kuvausten pohjalta rakennamme immersiivisen teatterin keinoin kokeilevia vastapuheen muotoja, joiden toimivuutta testaamme osallistuvalla tutkimusotteella puuttumalla valituissa verkkoyhteisöissä ilmenevään verkkovihaan. Nämä interventiot noudattavat yhteisötaiteelle muotoiltuja eettisiä toimintaohjeita, kuten toiminnan vahingoittamattomuuden periaatetta. Interventioiden kohteena eivät ole verkkoyhteisöjen jäsenet, vaan interventioiden myötä syntyneet keskustelut ja niiden laatu. Interventioiden avulla tuotetaan tutkittua tietoa siitä, millainen vastapuhe on vaikuttavaa suomalaisissa verkkoyhteisöissä. Hankkeen tulokset esitetään tieteellisten artikkelien lisäksi digitaalisuutta hyödyntävänä pelinä, joka mahdollistaa osallistujilleen verkkovihaa sisältävien yhteisöjen toiminnan tutkailun sekä vastapuheen eri muotojen kokeilun turvallisessa ympäristössä. Pelin avulla saavutetaan hankkeen tuloksille tavanomaista laajempi yleisö ja vaikuttavuutta kokemuksellisuuden kautta.