Koreografi Iduozee Ima

59100 €

Adventures In The Sonic Future -teossarja

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Haen kaksivuotista apurahaa jatkaakseni Adventures In The Sonic Future -teossarjan taiteellista suunnittelua ja toteuttamista. Laajamittainen kokonaisuus sisältää moniosaisen videopotrettisarjan, joka käsittelee mustan kulttuurisen identiteetin monimuotoisuutta nykypäivän Afrikan diasporassa sekä potrettisarjaan temaattisesti sidoksissa olevan live-esityksen. Teoskokonaisuus tekee näkyväksi omaa taiteellista identiteettiäni toimien useiden eri formaattien, sosio-kulttuuristen diskurssien ja tarinankerronnan muotojen välillä. 1. Digital portraits Potrettisarja luo digitaalista videoarkistoa mustista ja ruskeista taiteilijoista, aktivisteista, yrittäjistä ja ajattelijoista ympäri diasporaa. Ne rakentuvat haastateltavien henkilökohtaisten tarinoiden, tekstien ja nauhoitettujen keskusteluiden ympärille, tarkentuen mustuuden, vapaan liikkuvuuden, afrofuturismin ja dekolonisaation kysymyksiin. Teos on videoinstallaation muodossa esitettävä kollaasi digitaalisia muotokuvia, joita esitetään paikkasidonnaisesti poikkeavissa tiloissa. 2. Andron sinds Tässä uudessa autofiktiossa esityksemme protagonisti, Andron Sinds, on ulkoavaruudesta laskeutunut kiertolainen ja androidi. Osaksi myytti, osaksi avatar, mystifioitu, erotisoitu ja demonisoitu satuolento, joka on karkotettu Edenin puutarhasta. Esitys katselee eräänlaiseen kosmiseen liminaalitilaan ajautunutta protagonistiamme, joka pohtii käsityksiämme tulevaisuudesta, utopiasta, mustuudesta, seksuaalisuudesta ja tokenismista.