Taiteen maisteri Lindman Pia

36000 €

Ääni- ja tilainstallaation, performanssien ja maalausten toteuttaminen, sekä aistinalisen käsitteen ja metodien edelleen kehittäminen taiteen muotona

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Luon aistinalisen maailmankuvaa moniaistisena kokemuksena tulevaan laajaan kansainväliseen näyttelyyn. Näyttelyn aikana teen taiteellisia ja tutkimuksellisia interventioita näyttelytilaan ja sen ympäristöön, välitän tietoa ja vaikutteita työstäni kansainväliselle taideyleisölle ja ohjaan vapaaehtoisia, jotka toteuttavat performanssejani, kun en itse ole paikalla.