Lehtori, VTM Aissaoui Alex

28800 €

A Regional International System or an International Society of States? – Near Eastern Diplomacy during the Second Millennium BCE

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Heettiläisvaltion hallitsija Hattusili III ja Egyptin farao Ramses II solmivat hyökkäämättömyyssopimuksen ja jakavat Syyrian alueen etupiireihinsä noin vuonna 1274 ennen ajanlaskun alkua. Tämä kryptiseltä kuulostava virke toimii lähtölaukauksena väitöskirjalleni, jossa tarkastelen toisen vuosituhannen ajan muinaista Lähi-itää. Väitän tutkimuksessani, että voimme jo tuolloin nähdä alueen valtioiden välillä pitkälle vietyä diplomaattista vuorovaikutusta, joka täyttää valtiojärjestelmän tunnusmerkistön. Väitöskirjani osoittaa, että muinaisessa Lähi-idässä vallitsi systeeminen vuorovaikutus toimijoiden välillä. Tämä asettaa uuteen valoon maailmanpolitiikan perinteisen narratiivin, jossa oppiaineen konstitutiiviset ilmiöt, kuten valtionmuodostuminen, suvereniteetti, voimatasapaino ja kansainvälinen anarkia nähdään ennen muuta Euroopassa vallinneiden valtiosuhteiden lopputuotteina. Tarkastelen väitöksessäni kvalitatiivisen tekstianalyysin keinoin maailmanpolitiikan eri teoriasuuntauksia hyödyntämällä poliittista kirjeenvaihtoa, jota toisen vuosituhannen Lähi-idässä käytiin. Keskeisinä primaarilähteinä toimivat mm. Amarna-kirjeet sekä Mari-kaudelta löydetyt valtioiden välistä vuorovaikutusta kuvanneet dokumentit. Aikalaislähteitä tutkimalla rakennan pääargumentin, jonka mukaan valtio-opillisessa tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös itäisen Välimeren maailmaan, joka yli vuosituhat ennen Thykudideen esitystä peloponnesolaissodasta muodosti toimivan valtiojärjestelmän