Filosofian tohtori, nisäkäsintendentti Lilley Thomas ja työryhmä

8300 €

800 KWh sinne ja takaisin: sähköponilla pikkulepakon reittiä seuraten lepakkokonferenssiin

Tieteellisiin konferensseihin osallistuminen on akateemisen uran kannalta välttämätöntä. Erityisesti uran alkuvaiheessa on tärkeää päästä verkostoitumaan muiden alan tutkijoiden kanssa sekä esittämään omia tutkimustuloksiaan muille asiantuntijoille. Ilmastonmuutoksen myötä matkailun ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä enemmän ansaittua huomiota. Kuudes kansainvälinen Berlin Bat Meeting järjestetään 23.–25.3.2020 Berliinissä, Saksassa. Kokouksen aiheena on lepakot ihmisnäkökulmasta. Tämä aihepiiri on erityisen läheinen BatLab Finlandin projekteille, sillä jokaiseen liittyy läheisesti ihmistoiminta. Viisi tutkimusryhmän jäsentä suuntaa maaliskuussa 2020 Berliinissä järjestettävään kansainväliseen lepakkokokoukseen sähköautolla. Edestakaiseen matkaan kuluu yhteensä energiaa 800Kwh; saman verran kuin keskivertotalouden kodinelektroniikkaan vuodessa. Lentäen energiaa kuluisi n. 25 000 Kwh. Sähköautolla ajaminen mahdollistaa myös yhteistyökumppaneiden tapaamista matkan varrella sekä ryhmän tuottavuutta lisäävän kirjoitusretriitin pitämisen. On erityisen tärkeää, että ryhmämme pääsee esittämään pohjoisten alueiden lepakkotutkimuksentuloksiaan IBBM-konferenssissa, tiivistämään ryhmähenkeämme entisestään ja kohtaamaan tutkimuksessa avustaneet yhteistyökumppanimme ihmisinä ja täten rakentamaan elinikäisiä yhteistyösuhteita.