Tutkijatohtori Lahtinen Elmeri

36000 €

3D-tulostetut suodattimet harvinaisten maametallien talteenotossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää tehokas, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen menetelmä harvinaisten maametallien käsittelyyn sekä talteenottoon erityisesti sekundäärisistä lähteistä, kuten elektroniikkaromusta ja teollisuuden sivuvirroista. Harvinaisten maametallien erottelu yksittäisiksi metalleiksi on haastavaa niiden kemiallisen samankaltaisuuden vuoksi. Nykyiset erottelumenetelmät perustuvatkin kymmeniin peräkkäisiin neste-nesteuuttoihin. Nämä prosessit ovat hyvin kemikaali-intensiivisiä ja sisältävät valtavia ympäristö- ja työturvallisuusriskejä. Tässä tutkimuksessa erotteluun otetaan aivan uusi näkökulma hyödyntämällä innovatiivisia 3D-tulostettuja suodattimia, jotka mahdollistavat ennennäkemättömän tehokkaan ja yksinkertaisen tavan erotella harvinaiset maametallit toisistaan.