Anarâškielâ servi ry

60000 €

”1 000 sivua nuortenkirjallisuutta inarinsaameksi”

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa inarinsaamen kielellä käännöskirjallisuutta. Se suunnataan erityisesti 12-18 -vuotiaille varhaisnuorille ja nuorille. Tämä ikäryhmä on kiireellisin kielenelvytyksen kohderyhmä useammasta syystä: - Nuorille ei vielä ole riittävää kielellistä tukea, koska ensivaiheen kielenelvytys on keskittynyt alle kouluikäisiin ja työikäisiin aikuisiin. - Nuoret ovat kielen potentiaalisia kirjoittajia: he ovat ensimmäinen sukupolvi, joka oppii koulussa lukemaan ja kirjoittamaan saameksi. Huolestuttavaa sinänsä on jo se, että varhaisnuorten ja nuorten lukuharrastus on maanlaajuisesti vähäistä. Inarinsaamen osalta tilanne on huono siksi, että tämän ikäryhmän nuorimmille kaunokirjallista lukemista on vain vajaat 10 kirjaa, vanhimmille ei mitään. Alakoululaisten lukutaito ei tällä hetkellä ole erityisen hyvä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että oppikirjojen lukeminen saameksi on hidasta. Tämä osaprojekti haluaa parantaa tilannetta ja käännättää lisää nuorten itsensä valitsemaa luettavaa inarinsaameksi vuosien 2019 - 2020 aikana. Tavoitteena on, että nuoret itse osallistuisivat mahdollisuuksien mukaan käännöstyöhön.