Katie Shlon

taiteilija

Taiteilijana olen kiinnostunut siitä miten vuorovaikutuksemme rakennetun ja luonnollisen ympäristön kanssa vaikuttaa emotionaaliseen suhteeseemme ”maisemaan” ja miten se vaikuttaa henkilökohtaiseen kasvuumme. Työskentelen inhimillisen impulssin kautta kontrolloidakseni luonnollista ympäristöä, ja käytän työssäni silkkipäällysteistä ulkokangasta, jokapäiväisiä esineitä, luonnollisia elementtejä ja ääntä luodakseni paikkasidonnaisia installaatioita vastakaikuna tilalle. Käytän tilallisuutta työkaluna ja se mahdollistaa sen, että voin luoda uusia tilanteita katsojalle mietittäväksi heidän suhteestaan itseensä, arkkitehtuuriin ja erämaahan.

Saaren kartanossa keskityn taiteilijakirjasarjoihin ja siihen liittyen rakennettuihin rakenteisiin reaktiona suomalaiseen arkkitehtuuriin, joka toimii harmoniassa ympäristön kanssa, ja niiden vaikutuksista yhteiskunnalliseen rakenteeseen.