Vuoden Tiedekynä Academic Writing Award

The Kone Foundation’s Vuoden Tiedekynä is an annual award for an academic article that demonstrates exemplary use of the Finnish language. The aim of the award is to support and increase the appreciation of academic writing in Finnish. The award is worth EUR 25,000.

The annual Vuoden Tiedekynä award is designed to promote academic writing in Finnish and the accessibility of scientific discoveries as well as to increase the appreciation of academic articles written in Finnish. Vuoden Tiedekynä is one of the biggest academic writing awards in Finland.

The award is presented on a rotating basis to an author or authors of an article written in Finnish in the fields of humanities, social sciences and environmental research. To qualify for the award, articles must be published in scientific journals or collections, ideally ones that use referees. In the field of environmental research, the award can also be presented to the author of a scientific book. Only works published up to three years prior to the year of awarding are eligible.

One of our aims is to promote the status of Finnish as an academic language. It is important from the perspective of maintaining and developing Finnish thinking that scientific research can also be discussed in Finnish and that the basic concepts and terminology used in different academic fields exist in scientists’ native language. The more intelligible scientific findings are, the better they can also be used to benefit different spheres of society.

The financial and human resources available for scientific publications in Finnish are currently extremely limited. Publishing printed journals in particular has become increasingly difficult financially due to the rise of online publications. Moreover, the tendency of researchers to focus on publishing international articles in order to further their careers has resulted in a decrease in the number of articles submitted to Finnish publications.

The Kone Foundation Board of Trustees appoints one individual each year to choose the winning author or authors.

Previous winners of the Vuoden Tiedekynä award

Vuoden Tiedekynä 2022 (social sciences)Sonja Miettinen: “Syvästi kehitysvammaisen aikuisen mahdollisuudet yhteisyyden kokemiseen – Etnografinen tutkimus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suomalaisissa ryhmäkodeissa”

Vuoden Tiedekynä 2021 (environmental research): PIETA HYVÄRINEN: “Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma”

Vuoden Tiedekynä 2020 (humanities): SANNA TIRKKONEN: ”Yksinäisyyden tunteet teoksessa Muumipappa ja meri”

Vuoden Tiedekynä 2019 (social sciences): ANNA-MARIA TAPANINEN: ”Rajalla laboratoriossa: Iän arviointia, iän määritystä ja ikämääräyksiä”

Vuoden Tiedekynä 2018 (environmental research): SAMPO SOIMAKALLIO: “BIOMASSAN ENERGIAKÄYTTÖ: VAIKUTUKSET HIILINIELUIHIN JA ILMASTOPÄÄSTÖIHIN” [EFFECTS OF BIOMASS ENERGY ON CARBON SINKS AND GHG EMISSIONS]

Vuoden Tiedekynä 2017 (humanities): MIIKA TERVONEN: “HISTORIANKIRJOITUS JA MYYTTI YHDEN KULTTUURIN SUOMESTA” [HISTORIOGRAPHY AND THE MYTH OF A MONOCULTURAL FINLAND] 

Vuoden Tiedekynä 2016 (social sciences): TERO TOIVANEN & JUHANA VENÄLÄINEN: “YHTEISVAURAUDEN UUSI AIKA” [THE NEW ERA OF THE COMMONS] 

Vuoden Tiedekynä 2015 (environmental research): JARI LYYTIMÄKI & JANNE RINNE: “VALON VARJOPUOLET – VALOSAASTE YMPÄRISTÖONGELMANA” [THE DARK SIDE OF LIGHT – LIGHT POLLUTION AS AN ENVIRONMENTAL PROBLEM]

Vuoden Tiedekynä 2013 (humanities): LAURA WAHLFORS: “COURANTEN HIDASTETTU JUOKSU. ROLAND BARTHES JA MUSIIKKI KIRJOITTAJAN INSPIRAATIONA” [COURANTE IN SLOW MOTION. ROLAND BARTHES AND MUSIC AS A WRITER’S MUSE] 

Vuoden Tiedekynä 2012 (social sciences,the award was split between six authors): HEIKKI HIILAMO & OLLI KANGAS: “VÄÄRIEN PROFEETTOJEN JÄLJILLÄ? KAHDEKSAN ERÄÄ TULOEROJEN VAARALLISUUDESTA” [(Following false prophets? Eight rounds on the dangers of income inequality]// LEENA TERVONEN GONÇALVES JA ERIIKKA OINONEN: “VERTAILUN VALTA” [The power of comparison] // OSSI NAUKKARINEN: “TAHDIKKUUS ESTEETTIS-EETTISENÄ TOIMINTAPERIAATTEENA” [Tact as an aesthetic-ethical principle of behaviour]// NOOTA PYYRY: “NUORTEN OSALLISUUS TUTKIMUKSESSA. MENETELMÄLLISIÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUSYRITYKSIÄ” [Participatory methods in youth research]

Vuoden Tiedekynä 2011 (environmental research; the award was split between four authors): PETRI KETO-TOKOI & TIMO KUULUVAINEN: “SUOMALAINEN AARNIOMETSÄ” [THE FINNISH VIRGIN FOREST] // 

KIMMO RUOSTEENOJA: “MITEN JA MIKSI ILMASTO MUUTTUU?” [THE HOW AND WHY OF CLIMATE CHANGE] // ILARI E SÄÄKSJÄRVI: “TUNTEMATON MONIMUOTOISUUS – TROOPPISET KÄTKÖPISTIÄISET HÄMMÄSTYTTÄVÄT RIKKAUDELLAAN” [UNKNOWN DIVERSITY – THE AMAZING RICHNESS OF TROPICAL PARASITICA

Vuoden Tiedekynä 2010 (humanities; the award was split between four authors): TIMO LEISIÖ: “MUSIIKIN YHDEKSÄN EVOLUUTIOTA” [NINE EVOLUTIONS OF MUSIC] // MARKE AHONEN: ”ANTIIKIN FYSIOGNOMIA” [ANCIENT PHYSIOGNOMY] // PAULIINA HAASJOKI: “AMBIVALENSSIN “ARVOITUKSELLINEN SULO”: HAGAR OLSSONIN SILKKIMAALAUS” [THE “MYSTERIOUS CHARM” OF AMBIVALENCE: HAGAR OLSSON’S “KINESISK UTFLYKT” [CHINESE EXCURSION]] // ANNA-LEENA TOIVANEN: “HÄNEN HENKENSÄ ELÄÄ. DAMBUDZO MARECHERAN NEROUS” [HIS SPIRIT LIVES ON. DAMBUDZO MARECHERA’S INGENUITY]