Monitaiteilija Gauriloff Heidi Juliana and working group (Saauj Cool Band)

14800 €

Uusi koltan- ja inarinsaamenkielinen musiikkialbumi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakaudella valmistamme ja julkaisemme uuden ja uudentyylisen koltan- ja inarinsaamenkielisen musiikkialbumin. Sama albumi ilmestyy rinnatusten myös englanninkielellä. Albumi tulee sisältämään 10–12 kappaletta. Musiikkialbumin tarkoitus on ennen kaikkea uhanalaisten kielien ja kulttuurien elvyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. Englanninkielisellä rinnakkaisjulkaisulla tavoitellaan parempaa saavutettavuutta. Tämän kautta myös pienet uhanalaiset kielet ja kulttuurit tulevat saamaan enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Lisäksi koltan- ja inarinsaamenkieliä taitavat henkilöt tulevat saamaan tärkeää ja kaivattua uutta ja laadukasta materiaalia. Kuulijat voivat valita, haluavatko kuulla kappaleen saamen- vai englanninkielellä vai molemmilla. Tämä edistää myös kielten oppimista ja ymmärtämistä. Vastaavaa ei ole Suomen saamenkielien osalta tehty aiemmin. Albumi julkaistaan suoratoistopalveluissa sekä konkreettisena levypainoksena helmikuussa 2023.