Kuvataiteilija Hirvonen Eija

43200 €

Taiteellinen työskentely: Leikin tuntu taiteellisen työskentelyn kontekstissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

LÄHTÖKOHTA I: Brasilialainen kuvataiteilija Lygia Clark kiinnostui sveitsiläisen Sophie Taeuber-Arpin taiteesta nähdessään sitä 1960-luvulla Pariisissa. Lygiaa innosti Sophien töiden leikkisyys. Taeuber-Art oli eurooppalaisen 1900-luvun alun avantgardetaiteilijoita, ja työskenteli taidemaalarina, tekstiilitaiteilijana ja tanssijana dada-liikkeen esityksissä 1910-luvun Zürichissa. Lygia Clark halusi modernismin avantgardehengen mukaisesti yhdistää taiteen ja elämän. Hänestä taideteos syntyy katsojan osallisuudessa teokseen. HUOMIOITA: Intermediaalisuus. Sekä Sophie Tauber-Arp että Lygia Clark olivat avoimia sille, miten he tekivät taiteellista työtään. Tanssi, tekstiilit tai terapia toimivat ilmaisun välineenä, jos se palveli taiteellista päämäärää. Sekä Sophielle että Lygialle esine oli tärkeä, mutta eri tavoin. Katson murretuilla väreillä kirjottua pussukkaa ja teosluettelossa lukee Sophie Taeuber -Art: Beaded Purse, 1920, Beadwork, 17 x 13 cm. Katson Lygia Clark -kirjan kantta. Siinä käsi puristaa punaisesta langasta virkattua artefaktia. VÄLIHUOMIO: Opetan lasten ja nuorten taidekoulussa. Oppilaat tekevät hahmoja eri materiaaleilla. Kun hahmot ovat valmiita, oppilas kysyy, saammeko leikkiä näillä? Lupaan, ja mietin, että lapsi puhaltaa leikissä teokseensa elämän. ESINE: Eloisa. Lygian katsojalle antamia materiaaleja voi hieroa, hangata, hyväillä, puristaa, painaa, koputtaa, puhaltaa, heiluttaa, lämmittää, peittää, kääriä, päästää ääniä tai yksinkertaisesti jättää ne silleen, hiljaa olemaan. LÄHTÖKOHTA II: Aiemmat teokseni tuntuvat lähtevän liikkeelle sellaisesta, mitä on tullut elinpiiriini: ihminen, maisema, koettu, luettu. Tavallisesta tulee erityinen. Tämä voi toteutua niin taiteessa kuin leikissä. TEKEMINEN: Työskentelyapurahan turvin etsin taiteellisessa työskentelyssäni tapoja, joissa Sophie Taeuber-Arpin ja Lygia Clarkin taiteen kautta tulevat impulssit saavat vaikuttaa. Etsin esineen paikkaa ja olemusta teoksissani. Haluan leikkiä.