Apulaisprofessori Kalliomaa-Puha Laura and working group (Sanasta kuvaksi)

306200 €

Sanasta kuvaksi – sosiaalihuollon asiakirjat sarjakuvana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimusryhmämme tarkastelee monitieteisesti, miten sarjakuva voisi parantaa sosiaalihuollon asiakirjojen ymmärrettävyyttä. Asiakkaiden on vaikea ymmärtää virallisia asiakirjoja, koska kieli on vaikeaa vieraiden termien tai täsmällisyyden tavoittelun takia. Väärinymmärrysten vuoksi ihmiset eivät saa heille kuuluvia sosiaalisia oikeuksia, ja se tulee myös kalliiksi yhteiskunnalle. Hankkeemme tarttuu tähän ongelmaan tarkastelemalla sitä, voiko oikeudellisen tekstin hegemonian rikkoa, miten oikeudellinen teksti kääntyy kuvaksi, onko visuaalinen asiakirja oikeudellisesti pätevä ja parantaako visuaalinen muoto asiakirjan ymmärrettävyyttä ja asiakkaan oikeudenmukaisuuden kokemusta. Tutkimusryhmämme koostuu sosiaalityön, käännöstieteen, sarjakuvatutkimuksen, taiteen ja oikeustieteen osaajista. Tutkimusryhmällä on siis ymmärrystä siitä, millaisia sosiaalihuollon asiakirjat ovat, millaisia tarpeita asiakkailla ja työntekijöillä on, mitä lainsäädäntö asiakirjoilta edellyttää, miten lapset ja aikuiset lukevat kuvaa, kuinka tekstiä käännetään kuvaksi ja miten sarjakuva piirretään. Tutkimuksessamme käyttäjäkeskeinen kääntäminen, ennakoiva oikeustiede, access to justice -keskustelu ja sosiaalityön ymmärrys haavoittuvista asiakkaista täydentävät toisiaan.