Grants and residencies

Research and art

apulaisprofessori, dosentti Valkonen Sanna and working group

348600 €

Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tämä saamelaista tiedettä, taidetta ja saamelaista käsityötä, duodjia yhdistävä hanke tarjoaa täysin uudenlaisen lähestymistavan saamelaista kulttuuriperintöä ja alkuperäiskansaisuutta koskevaan tematiikkaan. Olemme tässä hankkeessa kiinnostuneita siitä, millä tavalla saamelainen kulttuuriperintö ja näin myös, kuten esitämme, saamelainen alkuperäiskansaisuus ovat yhteiskunnassa olemassa. Tutkimme kulttuuriperinnön todellistamisen käytäntöjä ja niiden kytkeytymistä alkuperäiskansaistumisen prosesseihin kolmessa keskeisessä saamelaista yhteiskuntaa rakentavassa käytännössä eli saamelaisessa museossa, uudessa yhteiskunnallisessa aktivismissa, erityisesti käsityötä hyödyntävässä aktivismissa ja nykytaiteessa. Lähtökohtanamme on ajatus, että erilaiset käytännöt tekevät kulttuuriperinnön – ja alkuperäiskansan – todelliseksi ja yhteiskunnallisesti läsnäolevaksi eri tavoin. Tutkimuksellinen kiinnostuksemme kohdistuu näihin moninaisiin todellistamisen toimiin ja muotoutumisiin sekä niiden taustalla oleviin valintoihin ja kamppailuihin. Toisin sanoen kulttuuriperinnön ontologiseen politiikkaan. Hankkeen tavoitteena on myös luoda ja kehittää saamelaislähtöisiä, taiteen, tieteen ja perinteen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja määritellä, tulkita, luoda ja esittää kulttuuriperintöä ja sen moninaisuutta.