Apulaisprofessori, dosentti, VTT Sakki Inari and working group (MobiPopi)

391400 €

Populismin vetovoima: mielikuvat, tunteet ja identiteetit

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Populismi on yksi 2000-luvun yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kuumimmista tutkimusaiheista, mutta toistaiseksi tiedetään hyvin vähän siitä, mikä populistisessa retoriikassa vetoaa ja saa äänestäjät liikkeelle. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten populistinen viesti houkuttelee ja mobilisoi kannattajia. Perinteisestä politiikan tutkimuksen näkökulmasta poiketen, hanke rakentaa sosiaalipsykologista lähestymistapaa populismin tutkimukseen tarkastelemalla mielikuvien, tunteiden ja identiteetin roolia populistisen viestin mobilisoinnissa kolmen näkökulman kautta: 1) kansalaisten, 2) populistijohtajien ja 3) populistisen median. Näin ollen hanke lähestyy populismia dynaamisena tripolaarisena suhteena, jonka osallisina ovat poliittisten toimijoiden lisäksi media ja kansalaiset. Tarkastelussa on kolmen Euroopan maan suosituimman populistipuolueen vetovoima: Kreikan Syriza edustaen vasenta laitaa, Ranskan Rassemblement National oikeata ja Suomen Perussuomalaiset sijoittuen näiden kahden väliin. Hankkeessa syvähaastatellaan populistipuolueita äänestäneitä sekä tarkastellaan populistijohtajien puheiden ja populistipuolueiden vaalikampanjoiden retoriikkaa ja vastaanottoa hybridimediassa.