Filosofian maisteri Kivimäki Sanna

19200 €

Metsästäjä-keräilijöiden väestönkasvu Pohjois-Karjalassa 4500-3500 eaa.: toimeentulon, asuinryhmien liikkuvuuden ja sosiaalisen organisaation uudelleenjärjestäminen

Yksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tavoitteeni on kirjoittaa monografiaväitöskirjani tekstiosuus valmiiksi. Väitöskirjani on merkittävä lisä käynnissä olevaan keskusteluun Suomen keskineoliittisen väestöräjähdyksen syistä sekä maanviljelyn ja, laajemmin, neolitisaation alkuvaiheista. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen näkökulma on alueellisesti ja ajallisesti suppea, minkä johdosta tarkasteluun voidaan ottaa usean metsästäjä-keräilijäelämän osa-alueen väliset riippuvuussuhteet. Havaittujen ilmiöiden syiden lisäksi työssä pyritään valottamaan niiden seurauksia tutkituille yhteisöille. Selvitän työssäni sitä, miten ja milloin metsästäjä-keräilijöiden väestömäärä, pääasialliset pyyntikohteet ja asuinryhmien liikkumisen kaava muuttuivat tutkimusajan kuluessa. Viimeksi mainittu antaa myös viitteitä yhteisön keskusjohtoisuuden ja epätasa-arvon määrästä. Menetelminä ovat tilastolliset analyysit luuaineiston ja asuinpaikkojen asutusvaiheiden pinta-alojen pohjalta sekä arvo-kokoanalyysi. Arvioin tulosten perusteella vielä toistaiseksi kilpailevia teorioita siitä, mitä Suomen alueella tapahtui tyypillisen kampakeramiikan kauden alussa: saapuiko idästä uutta väestöä vai kasvoiko väkimäärä paikalliselta pohjalta? Testaan kolmen ihmisekologian piiriin kuuluvan strategiamallin voimaa havaittujen ilmiöiden selittämiseksi.