Musiikin maisteri (MuM) Venäläinen Jenni

30000 €

Melkutusbileet – kanteleella soitetut tanssisävelmät bilemusiikiksi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Miten 1800- ja 1900-lukujen taitteessa kerätyt kanteleella soitetut tanssisävelmät ja niiden pohjalta sävelletty uusi musiikki saisivat 2020-luvun ihmisen tanssimaan? Tähän kysymykseen hankkeeni syventyy. Haen apurahaa taiteelliseen työskentelyyn vuodeksi. Työ pitää sisällään mm. harjoittelua, arkistomateriaaliin syventymistä ja säveltämistä. Näen valtavan potentiaalin vanhojen kantelesävelmien ja tämän perinteen pohjalta tehdyn uuden musiikin yksinkertaisuudessaan loistavissa aineksissa: rytmisyydessä, muuntelussa, vähäsävelisyydessä, improvisaatiossa ja pitkäkestoisuudessa – näitähän löytyy esimerkiksi teknossa. Näissä minua kiinnostavissa elementeissä on kontekstista ja esitystavasta riippuen ainekset niin meditaation kaltaiseen rauhoittumiseen kuin villiin tanssiin ja liikkeeseen. Juuri näihin molempiin kanteleperinnettä käytettiin jo satoja vuosia sitten. Mielestäni 2000-luvun burnout-yhteiskunnassa ihmisten hyvinvointi tarvitsisi juuri sekä todellista rauhoittumista ja sisäänpäin kääntymistä että vapauttavaa, dynaamista liikettä. Olen viime vuosina käyttänyt perinteestä ammentavaa kanteleensoittoani ambientin puoleen kallistuvaan musiikkiin ja haluaisin nyt syventyä luomaan musiikkia perinteen dynaamisemmasta puolesta. Tavoitteeni on, että elektroniset elementit ja mahdolliset muut soittimet sulautuvat kanteleen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa leikitellään rytmeillä ja soundimaailmoilla. Nykykansanmusiikin kentällä varsinkin haitari on muuntautunut hypnoottiseksi bilesoittimeksi ja haluan nyt pureutua syvälle kanteleella soitetun instrumentaalimusiikin mahdollisuuksiin uudenlaisessa kontekstissa. Työskentelyapurahakausi jakautuu seuraavien teemojen kesken: 1) Perinne: arkistotyö, harjoittelu 2) Uuden luominen: säveltäminen 3) Tekniikka: työskentelyä efektien parissa 4) Yhteistyö: työskentely muiden muusikoiden kanssa, sopivan soundimaailman ja instrumentaation löytäminen