FT Arppe Laura and working group

237700 €

Kotiseutumme jäljet – esihistoriallisen ajan alkuperätutkimusta luuston isotooppisignaalien nykysystematiikan valossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Luusto on elämän arkisto. Elinympäristömme leimaa meidät isotooppisignaalein, jotka ovat myöhemmin tulkittavissa historiaksi elämänaikaisista muuttoliikkeistä. Arkeologiselle alkuperätutkimukselle isotooppimenetelmä on tärkeä, ja tutkimussuunta on vahvassa kasvussa. Tutkimuksemme kokoaa yhteen isotooppiarkeologeja, isotooppitutkijoita, rautakausitutkijoita, oikeuslääkäreitä, mallintajia ja geneetikkoja projektiin, joka tutkii isotooppimenetelmin tehtävän ihmisalkuperätutkimuksen perusoletusten pitävyyttä, menetelmän tarkkuutta ja sen asettamia rajoituksia arkeologiselle tulkinnalle, ja tutkitaan saatuun tietoon nojaten Suomen tärkeimmän rautakautisen kalmiston vainajien alkuperää ja kotipaikkaliikkuvuutta Sr-isotooppianalytiikan keinoin. Tutkimuksen nykyihmisistä kerättäviin luunäytteisiin perustuva metodinen osa tarkastelee luukudosten uusiutumistahtia selvittääkseen mitä ajanjaksoa isotooppiarkeologisten tutkimusten näytteenotto todella edustaa, ja luurangonsisäistä luontaista isotooppiarvon vaihtelua asettaakseen realistiset virherajat arvojen tulkinalle. Karttuneen tiedon avulla selvitämme Euran Luistarin kalmistoon haudattujen ihmisten maantieteellistä alkuperää Sr-isotooppien avulla. Lopulta pyrimme laajaan ymmärrykseen ihmisten alkuperän monista ulottuvuuksista yhdistämällä Sr-isotooppien maantieteellinen alkuperäinformaatio ihmisten geneettisistä juurista kertovaan tietoon, ja aiemmin tekemämme C/N/O/S-isotooppitutkimuksen tuottamaan informaatioon.