Grants and residencies

Research and art

Taiteen maisteri Sysser Anna Sofia

62500 €

Keinotrooppisuus – keinotekoisen trooppisuuden ja tropiikin representaatioiden tutkimuksen syventäminen ja yhteistyön laajentaminen, taiteellinen ja tieteellinen työskentely

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Keinotekoinen trooppisuus kukoistaa Suomessa. Täällä on lukuisia “trooppisia” lomakohteita ja tuotteita. Pakenemme räntää kylpylöihin ja sisäpuutarhoihin, syömme tropiikin hedelmiä, sisustamme trooppisilla kasveilla – saatamme kuluttaa trooppisuutta päivittäin. Kaupallisuuden lisäksi Suomessa tehdään tärkeää suojelu-ja tutkimustyötä tropiikkiin liittyen. Maapallon kuumentuessa sisämaailmojen ylläpito kuitenkin huolettaa. On aika selvittää: Mitä trooppinen merkitsee täällä pohjoisessa? Mitä unelmia “suomalais-trooppisuuteen” kätkeytyy? Miten tämä on suhteessa ympäristökriisiin? Jatkan helmikuussa 2020 aloittamaani hanketta. Äärimmäisen kiehtovat kohtaamiset ja kasvava ymmärrys kannustavat minua jatkamaan. Olen mm. vieraillut 13 kohteessa ja haastatellut 30 henkilöä. Sisältö yllättää: suomalais-trooppisen kulisseissa on laaja kirjo ihmisiä, tarinoita ja unelmia. Praktiikkani syventämisen lisäksi laajennan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (mm. Viikki Tropical Resources Institute). Toteutan dokumenttielokuvan, esityksen, yhteisnäyttelyn, paikkasidonnaisen installaation ja kaksi yhteisartikkelia. Sovellan työssäni tropikalismin teoriaa. Se viittaa vuosisatoja vanhaan ajatteluun, jossa trooppinen on konstruoitu "läntisen" maailman ympäristölliseksi Toiseksi (esim. Arnold, The Problem of Nature, 1996). Stereotyyppinen ajattelu elää edelleen lauhkealla vyöhykkeellä. Ilmiöstä ei ole tarpeeksi keskustelua tai tutkimusta Suomessa. Haluan jakaa havaintojani monenlaisten yleisöjen kanssa ja purkaa toiseuttavia representaatioita. Reflektoin myös omaa positiotani. Hankkeeni lisää ymmärrystä Suomesta löytyvästä trooppisuudesta ja suhteestamme tropiikkiin. Ilmiön moninaisuus tarvitsee moninaiset välineet ja pitkäjänteistä työtä. Aihe on uniikki, ajankohtainen, kehollinen ja metaforinen. Pinnalliset muovipalmut ja runolliset tulevaisuushaaveet kietoutuvat yhteen. Työni ytimessä on monimuotoisuuden tärkeys, niin biodiversiteetin kuin ajattelun kannalta.