Grants and residencies

Research and art

FT Männistö-Funk Tiina and working group

322600 €

Keiden kaupunki: Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pyrkimykset kaupunkiympäristöissä ennen ja nyt

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan monilla sellaisilla tavoilla, jotka hyödyttävät joitain ihmisryhmiä mutta vahingoittavat toisia esimerkiksi iän, etnisyyden, sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja toimintakyvyn perusteella. Olemme niin tottuneita tilallisen epätasa-arvon ilmentymiin, että ne saattavat vaikuttaa luonnollisilta ja niiden muuttaminen mahdottomalta. Toisin oli 60- ja 70-luvuilla, jolloin monet nykyistä kaupunkiympäristöä määrittävistä järjestelmistä olivat uusia tai vasta rakenteilla; esimerkiksi laajamittainen henkilöautoliikenne, lähiöt ja päivittäistavarakaupan keskittymät. Ajankohta on kiinnostava, koska silloin yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa tehtiin linjauksia ja toteutettiin järjestelmiä, joiden pohjalta nykyiset kaupunkimme pitkälti yhä toimivat. Suomi kaupungistui huimaavaa vauhtia, uusien rakennushankkeiden ja kaavoittamisen määrä oli ennenäkemätön ja hyvinvointivaltiota toteutettiin suunnittelemalla ja rakentamalla. Kaupungit ympäristöinä muuttuivat nopeasti, mikä herätti keskustelua, usein eri ihmisryhmien mahdollisuuksien näkökulmasta. Keiden kaupunki -hankkeessa tutkimme, miten kaupunkiympäristöjen luomaa eriarvoisuutta nostettiin esiin ja pyrittiin haastamaan tällä murroksen aikakaudella suunnittelijoiden omassa toiminnassa, kansalaistoiminnassa ja aktivismissa sekä julkisessa keskustelussa ja millaisia seurauksia tällä oli. Kaupunkien suunnittelun ja rakentamisen järjestelmiä ja periaatteita on tarpeellista tarkastella pitkällä aikavälillä ja kriittisesti, sillä niiden vaikutukset ulottuvat useiden vuosikymmenien päähän ja kaikkien kaupunkilaisten elämään. Kaupungit muuttuvat jälleen ja kaupunkitilaan liittyy tällä hetkellä monia suuria kysymyksiä, jotka ulottuvat henkilökohtaiselta tasolta globaalille tasolle. Rakennamme hankkeessa tieteen ja taiteen keinoin siltaa menneisyyden ja mahdollisten tulevaisuuksien välille. Kysymme, mitä tasa-arvoinen kaupunki tarkoitti aikaisemmin ja mitä oikeudenmukainen kaupunki voisi olla nyt.