Muusikko Lumikivi Anna and working group

54700 €

Karjalasta kolttien maille – matka karjalaisten ja kolttien kulttuureihin ja omille juurille

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Karjalasta kolttien maille -hankkeessa tutkimme kansanmusiikin ja kansanperinteen kautta karjalaisen ja kolttasaamelaisen kulttuurin yhteneväisyyksiä ja erityispiirteitä. Luomme ja esitämme konserttikokonaisuuden, tutkimme arkistoja, haastattelemme eläviä perinteenkantajia sekä julkaisemme kirjoituksia ja videoita projektista blogissamme. Luomme uutta musiikkia perinteistämme ponnistaen ja pohdimme omaa evakkotaustaamme. Järjestämme kolttasaamelaista ja karjalaista kulttuuria edistävää työpajatoimintaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä vähemmistökulttuureista ja tuottaa niistä lähtöisin olevaa uutta taidetta sekä synnyttää vuoropuhelua kolttien ja karjalaisten välillä. Koltilla ja karjalaisilla on valtavasti yhteistä: evakkotausta, ortodoksinen usko ja suomalaistamispolitiikan vaikutus kieleen. Kummatkin laulavat itkuvirsiä, pitkiä kertovia lauluja ja tanssivat katrillia. Kolttasaamelaisten ja karjalaisten yhteistä perintöä hahmottava hanke on tärkeä, sillä aihetta ei ole juurikaan tutkittu, ainakaan taiteen keinoin. Aihe tuntuu paitsi henkilökohtaisesti tärkeältä, myös ajankohtaiselta: mitä oman perinteen eläminen tarkoittaa? Kuinka omaa ja muiden kulttuuriperintöä voi tutkia ja jakaa kestävällä tavalla, tasavertaisina toimijoina? Olemme jakaneet kulttuuriperinnön viiteen osa-alueeseen: musiikki, perinteenkantajat, tanssi, käsityöt ja kieli. Opimme näistä osa-alueista sekä käymme vuoropuhelua niihin liittyvien yhteisöjen kanssa.