FM Koski Vilja

45000 €

Informaatioarvon soveltaminen järvien ja metsien suojelussa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tietoa, millä tavoilla ja miten paljon sitä pitäisi kerätä, jotta ympäristönsuojelua koskevaan päätöksentekoon sijoitetut resurssit olisivat optimaalisesti käytössä. Kehitämme luotettavia tietokoneperusteisia menetelmiä sekä teoreettista laskentaa ympäristötutkimuksen aineistoihin. Kaksi pääteemaa ovat vesistöseurannat ja metsien suojelu.