Kuvataiteen maisteri Motola Haidi

21600 €

Esperia – neliosaisen videoteossarjan editointi ja jälkituotanto

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Esperia on portretti taiteilija Jacques Motolasta, joka 97 vuotiaana muistelee elämäänsä ja pohtii sen väistämätöntä loppua. Jacques, isoisäni, on syntynyt Egyptissä ja viettänyt elämänsä Pohjois-Afrikan, Palestiinan/Israelin ja Ranskan välillä. Teoksen runkona toimii meidän tapaamisemme ja suhde, joka muodostuu näiden kautta. Henkilökohtaisen tarinan myötä käsittelen muistin, historian ja identiteetin monitahoista suhdetta. Esperia on neliosainen videoteos sarja, jonka jokainen osa keskittyy muistoihin tapahtumista yhdessä kaupungissa – Kairo, Marseille, Haifa ja Alexandria – ja samalla kertoo elämästä, joka vanhuuden myötä on rajoittunut asunnon seinien väliin ja sitoutunut päivittäiseen rutiiniin. Migraatio, sota ja rakkaus ovat teemat, jotka kulkevat osien halki ja liittävät kaupungit toisiinsa. Jokainen osa on itsenäinen teos, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden – muotokuvan henkilöstä, jokseenkin salaperäisestä ja ristiriitaisesta, sekä aikakaudesta. Narratiivi, joka muodostuu, kyseenalaistaa monin tavoin hegemonisen historiallisen narratiivin. Teoksen kautta pyydän yhdistämään menneet sodat ja vainot nykyiseen sosiaalipoliittiseen tilanteeseen näillä alueilla. Last day in Cairo, sarjan ensimmäinen osa, valmistui elokuussa 2018 ja oli esillä Forum Boxin Mediabox-tilassa. Haen nyt apurahaa sarja-kokonaisuuden loppuun työstämiseen, kolmen viimeisen osan editointiin ja jälkituotantoon.