Valtiotieteiden maisteri Luuppala Linnea

88200 €

Degraded, Damaged, and Destroyed: A Conceptual Analysis of Ecological Restoration and Its Ethical Implications

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöstutkimus käsittelee ekologista ennallistamista ympäristöfilosofisesta näkökulmasta. Ihmistoiminnan lisääntyminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen ovat johtaneet luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja ekosysteemien tuhoutumiseen ja siksi ennallistaminen on yksi tulevaisuuden merkittävimmistä ympäristönhallinnan muodoista. Ennallistaminen on prosessi, jolla pyritään palauttamaan vahingoittunut tai tuhoutunut ympäristö aiempaan luonnolliseen tilaansa. Käsite on kuitenkin saanut osakseen paljon kritiikkiä varsinkin filosofeilta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan näihin tärkeisiin kysymyksiin: Onko luonnonsuojelulle tarvetta, jos oletetaan, että luonto voidaan aina ennallistamisen avulla palauttaa aiempaan luonnolliseen tilaansa? Onko ihmisillä velvollisuus korjata aiheuttamansa tuho? Onko ennallistaminen vain uusi tapa dominoida luontoa? Ennallistamisen tarkempi tutkimus on äärimmäisen tärkeää, koska se on yhä filosofisesti sekä ympäristöpoliittisesti kiistanalainen. Tutkimus on luonteeltaan analyyttinen ja kuuluu ympäristöfilosofian alaan. Tutkimus haastaa oletuksen, että ennallistamisen tavoitteet olisivat vain ekologisia ja nostaa esille ihmisen roolin, näkökulman ja vastuun ennallistamisen harjoittajana. Tutkimuksessa analysoidaan ennallistamisen eettisiä seurauksia ja siihen liittyviä velvollisuuksia sekä pyritään luomaan normatiivinen perusta ennallistamiselle.