Yliopistonlehtori Häikiö Tuomo

37000 €

Älylaitteella toteutettava äänteiden erottelun testi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Lukeminen on erittäin tärkeä taito, sillä yhteiskunnassa ei käytännössä pärjää ilman lukutaitoa. Yhtenä tärkeimmistä varhaisen sujuvan lukemisen ennustajista pidetään fonologista tietoisuutta. Tällä viitataan kykyyn erotella puhutussa kielessä esiintyviä erilaisia yksiköitä (esim. äänteitä, tavuja ja sanoja) toisistaan. Ongelmat äänteiden erottelussa voivatkin johtaa ymmärryksen ongelmiin. Projektissa kehitetään Android-käyttöjärjestelmää käyttävällä tabletilla suoritettava alle kouluikäisille suunnattu äänteiden erottelun testi (Sanan yhdistäminen kuvaan -evaluaatiotesti eli SYKE). Testissä lapset kuulevat sanan ja valitsevat oikean kuvan neljästä vaihtoehdosta sitä painamalla samalla, kun reaktionopeus tallentuu tarkasti. Tämän avulla pystytään arvioimaan lapsen äänteiden erottelukykyä helpolla ja käytännönläheisellä tavalla. Testin kehitys jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa koodataan applikaatio, jolla testataan n. 150 5–6-vuotiasta lasta. Mukana on myös pieni joukko fonologisen prosessoinnin ongelmista kärsiviä natiiveja, sekä joukko maahanmuuttajataustaisia lapsia (N=25), jotta voidaan varmistua siitä, että testi erottelee toisistaan taitavat ja vähemmän taitavat äänteiden erottelijat. Toisessa vaiheessa suoritetaan varsinainen normitus suuremmalla määrällä lapsia. Lisäksi rakennetaan tilastollinen malli applikaation käyttöön. Lopuksi applikaatio viimeistellään ja julkaistaan.