News

Research

25.02.2012

Vuoden Tiedekynä 2012 academic writing award

The award went to social sciences and the prize winners were selected by Professor Antti Karisto.


The prize money was divided between the authors of four articles.

Heikki Hiilamo and Olli Kangas received the Vuoden Tiedekynä 2012 award for their article Väärien profeettojen jäljillä? Kahdeksan erää tuloerojen vaarallisuudesta (Following false prophets? Eight rounds on the dangers of income inequality) (EUR 9,000), Leena Tervonen-Gonçalves and Eriikka Oinonen for their article Vertailun valta (The power of comparison) (EUR 8,000), Ossi Naukkarinen for his article Tahdikkuus esteettis-eettisenä toimintaperiaatteena (Tact as an aesthetic-ethical principle of behaviour) (EUR 5,000), and Noora Pyyry for her article Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä (Participatory methods in youth research) (EUR 3,000).