Väitöskirjatutkija Kajaste Helmi

46000 €

You see a lock anywhere? Architectural boundaries through cinematic frames

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Arkkitehtuurin teorian väitöskirja tutkii rajan käsitettä arkkitehtuurissa pyrkien katsomaan alan konventioiden ohi muun muassa elokuvien avulla. Arkkitehtuuri luo rajoja sisä- ja ulkotilan sekä yksityisen ja julkisen välille järjestäen ympäristöämme. Rajojen luomisen voidaan nähdä olevan yksi päätehtäviä arkkitehtuurissa, joka yleensä pyrkii muuntamaan vapaata maastoa hyödynnetyksi pinta-alaksi. Jokainen piirretty viiva arkkitehtuurisuunnittelussa voi päätyä vaikuttamaan sosiaalisiin tilanteisiin ja sen merkitykset saattavat olla piilossa praktiikan tottumusten takana. Ymmärtääksemme lisää erilaisten rajojen olemuksista, niiden luomisesta ja niiden ylittämisestä voimme katsoa kuinka ne esitetään elokuvissa arkkitehtuurisuunnittelun konventioiden ulkopuolella. Väitöskirjassa arkkitehtonisia rajoja tutkitaan osin elokuvien avulla. Arkkitehtuuri on tärkeä aihe elokuvissa silloinkin, kun se ei ole huomion keskipisteenä. Elokuvantekijöiden esittämät tulkinnat rakennuksista saattavat poiketa merkittävästi suunnittelijan tarkoitusperistä. Tutkimusmateriaalina on fiktioelokuvia, todellisen maailman arkkitehtuuriesimerkkejä sekä monialaista kirjallisuutta. Eri tarkastelukulmien yhteinen tavoite on tuulettaa arkkitehtuurin teorian keskustelua rajoista. Tutkimus on englanninkielinen monografia, joka tuo lisää sekä suomalaiseen arkkitehtuuri- että elokuvakirjoittamiseen kurottaen luomaan yhteyksiä myös kansainväliseen keskusteluun. Tavoitteena on avata molemmille tieteenaloille toistensa avulla uusia näkökulmia.