Esitystaiteilija, äänisuunnittelija, toimittaja Puranen Katri and working group (Yön ja jään matkalla -retkikunta)

34575 €

Yön ja jään matka – maanviljelijöille, metsänomistajille, metsästäjille, retkeilijöille ja vaeltajille suunnatun vaelluskuunnelman käsikirjoitusprosessi

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Yön ja jään matka -vaelluskuunnelman retkikunta kuljettaa Pohjoisnavalle visakoivurasiaa täynnä Lepikon torpan multaa, "arvokkainta mitä isänmaalla on antaa". Tehtävä on osa ilmastonmuutoksen, biodiversiteettikadon, jäteongelmien ja eriarvoistumisen maailmassa järjestettävää maanpuolustuskurssia. Jäät liikkuvat arvaamattomasti, kartat pettävät, ja retkikunta joutuu kääntymään takaisin 86°4' leveysasteelta kuten norjalainen naparetkeilijä Fridtjof Nansen vuonna 1895. Nansenin tavoin he päätyvät talvehtimaan Frans Joosefin maalla. Selviytymisen kannalta keskeisiksi kysymyksiksi nousevat erijuuristen, eri tavoin maailmaa hahmottavien ihmisten kyky kollektiiviseen kuvitteluun ja yhteistyöhön. Toivoa pitää yllä eläinten läsnäolo; noiden toislajisten kanssakulkijoiden, itsessään ihmeellisten olentojen, jotka jakavat elinympäristönsä ihmisten kanssa. Samalla tavoin taiteellinen ja monialainen työryhmämme etsii työskentelyprosessissa reittejä kohti tulevaisuuden maisemaa: tapoja kuvitella ja ratkoa haasteita yhdessä. Käsikirjoitus, henkilöhahmot ja dramaturgia kehittyvät näyttelijöiden, asiantuntijoiden ja käsikirjoittaja-äänisuunnittelijan yhteisissä vaellustyöpajoissa sekä kirjoitustyönä niiden välillä. Säröilyn ja eriäänisyyden sallivaa yhteyttä etsitään sanattomasti myös ääni-improvisaatiossa. Lähtömateriaalia ovat Nansenin Yön ja jään matka sekä Purasen ja Väisäsen ilmastonmuutokseen eri tavoin kytkeytyville asiantuntijoille 2018–2019 tekemät teemahaastattelut.