Grants and residencies

Research and art

Procam tuotanto Oy

87850 €

Ympäristöfilosofisen dokumenttielokuvan “Struktuuri” käsikirjoituksen viimeistely ja elokuvan tuotanto

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Teoria on esitelty Suomen Rakennustaiteen Museossa (näyttely 1980) ja kirjassa Struktuuri (Terra Cognita2004). Nyt aihetta käsitellään syvällisemmin ja laajemmin dokumenttielokuvassa, näkökulmana rakenteellisten peruspiirteiden —virtaus, varioiva toisto, valikoiva rajaisuus – merkitys planeettamme tulevaisuudelle. Tavoitteena on vahvistaa keskustelua ympäristön tilasta ja ihmiskunnan toiminnasta. Teemat ovat: 1.ELÄMÄN RAKENNEMUODOT Perusrakenteet ovat olennaisia maapallon runsaan elämän olemassaololle. Ilman virtauksia ei elämää voisi olla. Ilman toistoa elämän jatkuvuus sukupolvelta toiselle ei säilynyt turvattuna. Ilman toiston vaihtelua - mutaatioina - ei olisi tapahtunut kehitystä. Ilman rajaisuutta elämä miljoonien lajien rikkautena ei säilyisi monimuotoisena. 2.IHMINEN VALTAA PLANEETAN Kolmea perusrakennetta sovelletaan teknisessä maailmassa ylimitoitetusti ja holtittomasti. Virtaukset liikenteiden muodoissa verkottavat koko planeetan. Energian ylikulutus seuraa tätä ja toistakin virtausta; lämmitystä ja jäähdytystä. Toisto on tuhoisa maapallolle väestöräjähdyksenä. Kiistat rajaisuuden valinnoista johtavat sotiin. Yltiöpäisyys muuttui vaaraksi vain 200 vuoden aikana. 3.STRUKTUURIT ENNEN ELÄMÄÄ Minuutteja alkuräjähdyksestä erottuivat elektronit, protonit ja neutronit ja muodostivat myöhemmin vedyn ja heliumin. Niistä ympäristömme rakentui. Virtaus oli alkeishiukkasten viestejä, myöhemmin molekyyleissä rikkaampia muotoja. Toisto näyttäytyi kappaleiden mikrorakenteissa: ne ovat vain kolmen alkeishiukkasen varioivia muotoja. Rajaisuus näkyi valikointina alkeishiukkasten ja atomien välillä ”viisumipakkona”. 4.IHMISEN HYVÄT TEOT Ihmislajin kauniit saavutukset ovat aineettomia: runouden, arkkitehtuurin, maalaustaiteen, tieteen ja lainsäädännön struktuureissa. Alitajuntamme lienee kytkenyt niiden muotoihin perusrakenteet. Kirjain on kirjallisuuden alkeishiukkanen. Sävellyksistä ja maalauksista hahmottuvat symmetria, toisto ja rajaisuus. Kauneus on luonnon luomus.