VTM Koivula Leena

42300 €

Ympäristöahdistuksen käsittely ja kohtaaminen – käsikirja ja materiaalipankki verkossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ympäristöahdistus on yhteiskunnallinen ilmiö, joka tulee tulevaisuudessa koskettamaan meitä yhä kipeämmin. Samaan aikaan tarvitsemme yhä useampia ihmisiä toimimaan ympäristön puolesta. Ympäristöahdistuksessa erityisen haastavaa on, että se perustuu usein aivan realistiseen tilannearvioon. Ahdistus on elimistön tapa viestiä tulevasta vaarasta ja hyvässä tapauksessa se pitää meidät toimintavalmiudessa. Myös välinpitämättömyys, välttely, kieltäminen tai lamaantuminen voi olla sen oire. Ympäristökriisistä selviämisen näkökulmasta ahdistuksen sijaan tai ainakin sen rinnalle yhteiskunta tarvitsee voimaantumista ja yksilöiden sekä ryhmien uskoa omiin kykyihinsä vaikuttaa. Tähän haasteeseen hanke tulee pureutumaan. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat ympäristöahdistusta työssään, mutta monella ei ole työkaluja aiheen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Aihe voi nousta pinnalle myös työpaikoilla ja kotona. Moni pohtii asioita yksin. Tieto aiheesta on usein pirstaleista. Hankkeessa rakennetaan tuoreeseen tutkimukseen perustuva ja visuaalisesti korkealaatuinen verkkosivusto, jonne koostetaan tietoa ympäristöahdistuksesta sekä laaja ja vaikuttava työkalupakki. Työkalupakki pilotoidaan hankkeessa ja sitä jatkokehitetään pilottikokemusten avulla. Materiaalista kerätään myös asiantuntijapalautetta. Hankkeessa luotu materiaali tulee olemaan pedagogisesti laadukasta. Valmiista verkkosivusta viestitään laajasti ja monikanavaisesti.