Yhteiskuntatieteiden maisteri Lukinmaa Pauliina

130000 €

Ylirajaisen solidaarisuuden muotoja kriisin aikana: Pietarilaislähtöisten LHBTIQ+ aktivistien toiminta Baltiassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Poliittinen ilmapiiri on kiristynyt Venäjällä erityisesti 2010-luvulta lähtien. Ukrainan sodan syttymisen alla keväällä 2022 lainsäädäntöön lisättiin uusia rajoituksia. Jo ennestään haavoittuvat vähemmistöt ja kansalaisyhteiskunta ovat aiempaa tukalammassa asemassa. Moni LHBTIQ+ (lesbo, homo- ja biseksuaali, trans- ja intersukupuolinen ja queer) -aktivisti, joilla on verkostoja ulkomaille ja muita tarvittavia resursseja, on muuttanut Venäjältä. Kysyn, miten Venäjältä muuttaneet, kansainvälisesti hajallaan olevat LGBTIQ+-aktivistit muodostavat aktivismiaan tiukentuneen kontrollin ja geopoliittisten jännitteiden aikana. Tutkin millaisia aktivismin muotoja vastikään Baltiaan muuttaneet aktivistit hyödyntävät ja kehittävät sekä arjessa että julkisissa mielenilmauksissa. Lisäksi tutkin, mitä heidän verkostoilleen tapahtuu sekä paikallisesti että ylirajaisesti toiminnan aikana; Mitä uusia solmukohtia uusien toimijoiden ja verkostojen myötä muodostuu, mitkä niistä katkeavat. Kolmanneksi analysoin, missä nämä suhteet ja toiminta syntyvät ja toteutuvat. Toteutan tutkimukseni etnografisella tutkimusmenetelmällä, jossa olen läsnä havainnoimassa, osallistumassa ja haastattelemassa tutkimukseen osallistuvia aktivisteja heidän omassa toimintaympäristössään. Venäjältä emigroituneet aktivistit ovat lähteneet haastavasta toimintaympäristöstä, jossa he ovat organisoineet tai osallistuneet erilaisiin aktivismin muotoihin. He tuovat mukanaan hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Tutkimukseni auttaa hahmottamaan kansalaisaktivismin monia muotoja, joista usea on ylirajaista. Lisäksi tutkimukseni tarjoaa uusia näkökulmia LHBTIQ+-aktivistien rajat ylittävään toimintaan, joka ei välttämättä suuntaudu perinteisiin maahanmuuttajia vastaanottaviin maihin tai liberaaleina kuvattuihin yhteiskuntiin. Tutkimukseni syventää ymmärrystä rihmastosta, joka muodostuu solidaarisuuteen vetoavasta ja autoritäärisiin valtioihin suuntautuvasta ylirajaisesta aktivismista.