VTT, tutkijatohtori Haikkola Lotta and working group (Ilmiö-sosiologinen media kaikille)

22000 €

Yhteiskunnan kasvot – ratkaisuja tiedeviestinnän kuvitukseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Visuaalisuuden merkitys kasvaa verkkoviestintään nojaavassa ajassamme. Myös yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta on tarpeen viestiä kuvina. Kuvat pysyttävät tutkimuksen äärelle, havainnollistavat tuloksia ja tuovat vierasta tutkimusaihetta lähemmäksi katsojaa. Mutta miten kuvittaa sosiaalitieteen tutkimuskohteita? Entä itse sosiaalitieteitä? Tämä tutkivia työpajoja, tutkimusta ja valokuvasta yhdistävä hanke tarkastelee yhteiskuntatieteiden kuvittamisen problematiikkaa. Hankkeessa tutkitaan yhteiskuntatieteiden visuaalisia representaatioita ja tuotetaan valokuvaajan ja visuaalisen viestinnän asiantuntija ja tutkijoiden yhteistyössä kuvapankki uuden sosiologisen verkkomedia Ilmiön käyttöön ja kuvittamisen lyhyt ohjeistus yhteiskuntatieteilijöille. Yhteiskuntatieteilijät tutkivat usein ilmiöitä tai ihmisryhmiä, joihin liittyy paljon ennakkokäsityksiä - ja joista riittää ongelmallisia mediarepresentaatioita ja kapeaa kuvastoa. Hankkeen tavoite on muokata kuvittamisen tapoja, niin että yhä useammat löytävät kuvista itsensä ja arkitodellisuutensa. Lisäksi tavoite on Hankkeen tarkoitus on löytää uusia, stereotypioita purkavia tapoja kuvittaa esimerkiksi yhteiskunnallisia epäkohtia ja marginalisoituja ryhmiä. Tämä on tärkeää, koska representaatiot rakentavat kohteilleen myös mahdollisuuksien horisonttia. Tutkimusviestinnästä raikkaat, innovatiiviset ja haitallisia stereotypioita ravistelevat representaatiot leviävät toivottavasti myös laajemmin mediaviestintään.