WAUHAUS ry

282000 €

Yhteenkietoutuneisuutta ja keskinäisriippuvuutta käsittelevän teossarjan toteuttaminen vuosina 2021–2023

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vuosien 2021–2023 aikana toteutamme kolme laajan mittakaavan teosta maisemoidulle täyttömäelle, suurelle näyttämölle ja käytöstä poistuvaan voimalaitokseen. Esitykset purkavat auki niitä monimuotoisia ja monimutkaisia kytköksiä, joiden kautta elämämme tällä planeetalla on mahdollista. Ne pyrkivät valaisemaan lajien välisiä yhteenkietoutumisia ja riippuvuussuhteita ja hahmottamaan tapoja, joilla rasismi, kolonialismi ja kapitalismi liittyvät käsillä oleviin ekologisiin kriiseihin. Vuosaarenhuipulla Helsingissä ja myöhemmin Kuopiossa toteutettava Kompostin lapset tutkii paikan rakentumista erilaisten eliölajien, rakentamisesta ylijääneiden maamassojen ja ihmisen mielikuvituksen vuorovaikutussuhteissa. Neljän päivän läheisyys tuo inhimillisen kokemuksen rinnalle lokkien, näiden huikeiden siivekkäiden, ihmeellisen vieraan ja täysin vastaansanomattoman todellisuuden. Elektromusikaali puolestaan asettaa ihmisen osaksi sähköverkkojen, elektromagneettisen säteilyn, muinaisen auringonvalon ja palavan kivihiilen huminaa. Teokset ovat tarinoita materiaalisuuksista ja monilajisista ruumiillisuuksista. Ne haparoivat ainakin teatterin, evoluutiobiologian, kuvataiteen, äänitaiteen, ekologian, musiikin, eläinfilosofian, fysiikan ja tanssin välisyyksissä, rakentaen laajaa kudelmaa ja kieltäytyen kunnioittamasta yksittäisten esitysten tai genrejen rajoja. Kehitämme teossarjassa tapaa toimia kansainvälisesti, mutta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kaikki tulevat teokset sovitetaan paikallisille esiintyjille, kulloiseenkin esityspaikkaan ja sitä ympäröivään kontekstiin sopivaksi. Teossarjan ennakkotyötä varten luomme VR-teknologiaan perustuvan työhuoneen, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ja kestävän suunnittelutyön myös Suomen ulkopuolella toteutettaville esityksille.