MuM Neuvonen Emilia and working group

36000 €

Viulunsoiton oppikirja

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tavoitteenamme on luoda taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman suositusten mukainen viulunsoiton alkeisopas 4-9 –vuotiaille vasta-alkajille. Alkeisoppaassa on uudenlainen konsepti, joka yhdistää tarinallisuuden käytännön opetukseen. Mukaansatempaava jatkokertomus etenee sujuvasti ja pitää lapsen mielenkiintoa yllä oppimisprosessin aikana mahdollistaen oppimisen lapsen vahvuuksien kautta. Oppikirjan visuaalinen ilme on lasta miellyttävä. Alkeisoppaan tavoitteena on myös edistää lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta lukuhetken muodossa sekä esitellä opeteltavat asiat etukäteen sadussa seikkailevien henkilöiden ja hahmojen kautta. Tarina toimii lisäksi tietolähteenä sellaisille vanhemmille, jotka eivät itse harrasta musiikkia ja mahdollistaa heidän osallistumisensa lapsen musiikkiharrastukseen. Taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukainen viulunsoiton opas sisältää mm. improvisaatiotehtäviä, tunnelmien ja sointivärien luomista ja oppilaan henkilökohtaisten vahvuuksien painottamista opetuksessa unohtamatta kuitenkaan teknistä pohjaa ja hyvien ergonomisten soittoasentojen merkitystä. Hanke on pedagogisesti innovatiivinen, yleishyödyllinen, yleissivistävä ja se toteutetaan monialaisessa ammatillisessa yhteistyössä. Hankkeen kautta kokeillaan rohkeasti uusia ideoita ja mahdollisuuksia musiikkiharrastuksen opetuksessa. Kokeilun tavoitteena on luoda toimiva konsepti ja mahdollisesti tehdä viulunsoiton oppaasta aina uudelle tasolle etenevä oppikirjasarja.