Grants and residencies

Research and art

Taiteen maisteri Kovalainen Ritva and working group

65325 €

Visuaalinen tutkimus luonnonmetsästä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Luomme hankkeessa tieteeseen nojaavan visuaalisen tutkimuksen, joka taiteellisella ilmaisevuudellaan johdattaa näkemään ja ymmärtämään paremmin arvokkainta monimuotoista metsäluontoamme. Metsä nähdään usein vain puina, mutta esitämme metsän ennen kaikkea suunnattoman elämänkirjon mahdollistamana tilana, josta puut ovat vain osa. Maaperä, vesi, kasvit, hyönteiset, eläimet, sienet ja eliöiden muodostamat yhteisöt vuorovaikutusverkostoineen ovat yhtä olennainen osa tätä kokonaisuutta. Työmme konkretisoi olemassa olevaa tutkimustietoa taiteelliseksi, esteettiseksi ja vivahteikkaaksi luonnon kuvaukseksi, joka tekee tiedon paradigman koettavaksi ja eläväksi. Kansainvälisesti hyväksytyn kestävän kehityksen agenda on turvata tulevien sukupolvien elämän edellytykset. Kestävyyden perusta on luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisten ekosysteemien toimivuuden säilymisessä ja Suomessa polttopisteessä on erityisesti tehokkaan hyödyntämisen puristuksessa hiipuva metsäluonto. Kukoistavan metsäteollisuuden hinta on ollut monimuotoisten luonnonmetsien tuhoutuminen ja supistuminen muutamaan prosenttiin metsäpinta-alasta. Sen myötä myös ihmisten kokemus ja ymmärrys metsästä luonnonympäristönä on nykyään lähes olematon. Kehitys ei kuitenkaan voi olla kestävää, jos se, minkä ylläpitämiseksi koko agenda on luotu, tuhoutuu. Suomessa kestävää kehitystä voidaan toteuttaa vain, jos monimuotoisia luonnonmetsiä on riittävästi.