Virittäjä

19000 €

Virittäjän 125 vuotta – juhlat verkossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Virittäjä, yksi Suomen vanhimmista edelleen toimivista tiedelehdistä, täyttää 125 vuotta vuonna 2022. Merkkivuosi tarjoaa mahdollisuuden tehdä tunnetuksi paitsi lehteä myös fennistiikkaa ja suomalaista tiedejulkaisemista. Hankkeen tavoitteena on saada erityisesti tulevat sukupolvet, nykyiset ja tulevat opiskelijat, ymmärtämään suomenkielisen tiedejulkaisemisen merkitys ja osallistaa heitä tiedeyhteisön jäsenyyteen. Samalla opiskelijat voivat omaksua työelämässä tarvittavia taitoja. Projektissa Virittäjän historiaa ja nykyisyyttä esitellään tuorein, nuorta sukupolvea puhuttelevin keinoin ja sitä osallistaen. Hankkeessa on kolme osaa: 1) Juhlasivuston julkaisu verkossa. Sivustolle kootaan monipuolinen otos Virittäjän historiasta ja nykyisyydestä: nykyisten ja entisten toimihenkilöiden haastatteluja (podcastit, videotallenteet) tai muita esittelyjä, aikajana, kuvamateriaalia jne. Suurin osa materiaalista tuotetaan eri yliopistoissa toteutettavilla kursseilla. 2) Juhlavuosikerta. Vuonna 2021 ilmestyvä 125. vuosikerta sisältää Virittäjän historiaa valaisevia kirjoituksia ja opiskelijoille suunnatun kirjoituskilpailun parhaimmistoa. 3) Virittäjän 125-vuotisjuhla maaliskuussa 2022 Tällä hakemuksella anomme rahaa verkkosivuston (1) ja juhlavuosikerran (2) toteuttamiseen. Projektin kokonaisuudesta vastaa koordinaattori, joka hoitaa samalla Virittäjän varapäätoimittajan tehtäviä.