Grants and residencies

Research and art

Toimittaja Juntti Pekka and working group (Villi maa)

65000 €

Villi maa -tietokirja

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tietokirja Villi maa (työnimi) hakee vastausta ihmiskunnan suurimpaan kysymykseen eli siihen, kuinka voimme elää tasapainossa ympäröivän luonnon kanssa. Jäsennämme journalistisin keinoin sirpaleista tutkimustietoa ekokriiseistä ja peilaamme sitä ihmisen historiaan: Millaista ihmisen ja ympäröivän luonnon välinen vuorovaikutus on ja on ollut? Kirja lähtee liikkeelle ihmisen maailmanvalloituksesta ja päätyy lopuksi pohtimaan, onko ihminen matkalla valloittajasta villiyttäjäksi? Kirjan kirjoittajat Pekka Juntti, Anna Ruohonen, Jenni Räinä ja valokuvaaja Anssi Jokiranta ovat tehneet yhdessä vuonna 2019 Tieto-Finlandialla palkitun teoksen Metsä meidän jälkeemme. Kirjan alussa etsimme koskematonta luontoa Käsivarren Lapista, Euroopan viimeisistä erämaista. Pohdimme kaipuutamme erämaahan ja sitä, miksei noita alueita enää juuri ole. Kerromme maailman koskemattomimmista kolkista ja siitä, kuinka ihmisen vaikutus näkyy niissäkin. Toisessa osiossa sukellamme ympäristöhistoriaan. Osoitamme pääosin Euroopasta nostettujen esimerkkien avulla, kuinka monin tavoin ihminen on muuttanut elinympäristöään. Entä miten ympäristö on vaikuttanut ihmisiin? Pureudumme imperialistiseen valloittajamentaliteettiin, joka on ohjannut ihmisiä läpi historian. Kolmannessa osiossa tutustumme villiinnyttämisen ja ennallistamisen käsitteisiin ja selvitämme, paljonko olisi riittävästi villiä luontoa 2020-luvulla. Vierailemme ennallistettavilla kohteilla ja kysymme, mitä on mahdollista saada takaisin. Neljäs osio suuntaa katseen tulevaisuuteen. Millaisia keinoja meillä on kestävään elämään? Voimmeko tulevaisuudessa kertoa tarinaa ihmisen historian tärkeimmästä ajanjaksosta, jolloin ihminen opetteli elämään sopusoinnussa ympäristönsä kanssa? Jokiranta kuvaa kirjan märkälevy-tekniikalla, joka on varhaisimpia valokuvauksen muotoja. Mustavalkoisissa kuvissa liikutaan erämaan reunoilla ja tutkitaan ihmisen ja luonnon kohtauspaikkoja.