Vanhempi tutkija Ryynänen Toni and working group

262975 €

Viljelty liha eläinten jälkeisessä biotaloudessa – ihmisten ja tuotantoeläinten muuttuvat suhteet (Cultured meat in post-animal bioeconomy – changing relationships between humans and farmed animals)

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Hankkeessa tarkastellaan ihmisten ja tuotantoeläinten muuttuvia suhteita, kun tulevaisuuden ruokajärjestelmien innovaatiot muuttavat globaalisti ruoan tuotantoa. Kiinnostuksen kohteena on eläintenjälkeinen biotalous, jossa solumaatalouden tuotteiden (mm. viljelty liha) suosio johtaa radikaaleihin muutoksiin ruoantuotantojärjestelmissä. Toteutuessaan eläintenjälkeinen biotalous muuttaa perustavanlaatuisilla tavoilla ihmisten ja tuotantoeläinten välisiä suhteita. Tutkimuskysymykset liittyvät ruoantuotannon muuttuviin muotoihin, tuotantoeläinten muuttuviin tehtäviin ja niiden yhteiskunnallisiin merkityksiin yksilön, ryhmien, organisaatioiden ja ruokajärjestelmien tasoilla sekä näistä tekijöistä johtuviin muutoksiin ihmisten ja tuotantoeläinten suhteissa. Hankkeessa yhdistetään luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden tutkimusotteita sekä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Näistä keskeisimmät ovat kirjallisuustarkastelut, teknologian ja tulevaisuuden visioiden arvioinnit, skenaariot, ympäristövaikutusten mallintaminen sekä asiantuntija- ja kuluttajahaastattelut. Tulokset selventävät, kuinka solumaatalouden teknologisiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät lupaukset muuttavat ihmisten ja tuotantoeläinten suhteita, millainen asema tuotantoeläimille osoitetaan ja miten niihin liitetyt merkitykset muuttuvat eläintenjälkeisessä biotaloudessa: kuinka ihmisten ja tuotantoeläinten suhteet jäsentyvät uudenlaiseen toimintalogiikkaan perustuvissa tulevaisuuden ruokajärjestelmissä.