Valtiotieteen kandidaatti, toimittaja Vaarakallio Teemu

7500 €

“Viimeinen siirto – suomalainen ympäristöliike nyt” on Kustantamo S&S:n keväällä 2021 julkaistava kollektiivikirja siitä, miten biosyyfisesti välttämätön mutta poliittisesti mahdoton tehdään

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

"Viimeinen siirto" on kollektiivikirja viimeisestä suomalaisesta ympäristöliikkeestä. Kirjassa periksiantamattomat ilmastoaktiiviset kansalaiset esittelevät ja perustelevat yhdeksän tärkeintä toiminnan muotoa 20-luvun ympäristökriisissä sekä dokumentoivat aktivismia, ajattelua ja ristiriitoja tulevien kansanliikkeiden käyttöön. Vaikka ulkopuolisen silmissä ympäristöliike onnistuu toisinaan esiintymään yhtenäisenä rintamana, löytyy sen sisältä kiinnostava kirjo tilanneanalyysiä, toimitatapojen monimuotoisuutta sekä muutosfilosofista teoriaa. Ajoittain nämä erot johtavat myös syvään epäluottamukseen ja konfliktiin kentän eri toimijoiden välillä, vaikka tavoite olisikin isoimmassa kuvassa yhteisen tulevaisuuden suuruinen. Kirja suomalaisista ruohonjuuritason ympäristöliikkeistä tarjoaa hitaamman alustan fraktioiden väliseen dialogiin ja kasvattaa empatiakyvykkyytä erilaisen tien valinneiden välillä. Päämääränä ei ole konsensuksen löytäminen, vaan erilaisten tulokulmien esittely ja ymmärtäminen. Kirjoittajat analysoivat esseissään oman liikkeensä muutosfilosofiaa, tilannekuvaa ja organisoitumisen muotoa. Esseistit ovat niin ilmastoliikkeestä tuttuja toimijoita jo vuosikymmenten takaa kuin myös uuden, suunnan antaneen nuoren sukupolven edustajia. Tämän sukupolvien välisen vuoropuhelun kautta tavoitteena on luoda dyynamisia uusia avauksia eteenpäin katsovalle, voitokkaalle ympäristöliikkeelle. Kirja on suunnattu paitsi liikkeissä mukana olevalle laajalle yhteisölle, myös ympäristöhuolestuneille suomalaisten enemmistölle. Uusille lukijoille liikkeen sisäisen monimuotoisuuden kuvaaminen voi osoittaa vaikuttamisen ja osallistumisen lukuisat vaihtoehdot ja innostaa mukaan itselle sopivimpaan toimintaan.