Grants and residencies

Research and art

FT Holopainen Sari

104200 €

Vieraspedot luonnossamme: vuorovaikutukset luontaisten lajien ja ihmisen kanssa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vieraslajit ovat uusia naapureitamme, joista monet ovat tulleet jäädäkseen. Vieraspetojen ja luontaisten petojen dynamiikkaa sekä vaikutusta saaliseläinkantoihin on tutkittu vähän. Vieraspetojen haitallisuudesta on epävarmuutta ja toimenpiteistä kiistelyä. Monimutkainen ja tunteita herättävä aihe avaa mahdollisuuden tieteen ja taiteen vuoropuhelulle. Tässä tutkimuksessa tuotetaan tietoa ympäristönhoidon tarpeisiin sekä tehdään vieraslajiproblematiikkaa tutuksi suurelle yleisölle. Tutkimuksessa selvitän kokeellisesti vieraspetojen aiheuttamaa pesäpredaatioastetta riistalinnuille erilaisissa petoyhteisöissä: tarkastelen vaikuttaako monilajinen, muun muassa huippupetoja sisältävä, petoyhteisö pesien selviytymiseen. Tarkastelen myös supikoiran urbanisoitumisen problematiikkaa pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen tuottamia riistakamerakuvia ja videoita käytetään pohjana vierasluontoa tarkastelevassa taidenäyttelyssä yhteistyössä Muodonmuutoksia ry:n kanssa. Näyttely tulee esille Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuksioon sekä Mikkolan Navettaan Luopioisiin. Luopioisissa järjestetään lisäksi vieraslajiaiheinen monitieteinen yleisöluentosarja. Taiteilijayhteistyön tavoitteena on esittää kysymyksiä, herättää vuoropuhelua ja lisätä ymmärrystä vieraslaji-teeman ympärillä sekä tarjota tutkimusaiheeseen humanistinen ja tieteellistä tutkimusta laajempi näkökulma. Kaksivuotista tutkimusta vetää FT, dosentti Sari Holopainen Helsingin yliopistosta Kosteikkoekologian ryhmästä.