Taiteen maisteri Helenius Venla and working group

27500 €

Videoteos Dreamscape

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Dreamscape on metafiktiota kerronnassaan hyödyntävä videoteos, jonka lähtökohtana on kysymys: millaisille elämänmuodoille ja olioille osaamme antaa hahmon kuvitellessamme ja unelmoidessamme erilaisia tulevaisuuksia? Työryhmä koostuu minusta, teoksen käsikirjoittajasta ja ohjaajasta Venla Heleniuksesta, näyttelijä Anna Kuusamosta ja Minna Partasesta sekä äänisuunnittelija Johannes Birlingerista. Käsikirjoitan videoteoksen, jossa kolme henkilöhahmoa luovat kameralle esitystä, joka on eräänlainen monilajinen tulevaisuudenkuva. Videoteoksessa henkilöhahmot rakentavat ja kuvittelevat fiktiivistä ekosysteemiä ja keskustelevat siitä, millaisia elämänmuotoja he pystyvät tästä ajasta ja ihmisyydestään käsin sinne kuvittelemaan. Henkilöhahmojen välinen dialogi luo videoteokselle esseistisen raamin ja on luonteeltaan kirjallisuuteen sekä taidehistoriaan viittaavaa. Tekstivetoista kerrontaa kuitenkin rikotaan hahmojen rönsyilevällä ruumiillisuudella; hahmot pukeutuvat fiktiivisiin, kierrätysmateriaalista itseommeltuihin eliöasuihin sekä toisinaan pyrkivät ottamaan dialogista kumpuavien eliölajien olomuodon. Teoksen kerronnalle on tärkeää leikkimielisyys sekä mielikuvittelemisen prosessien paljastaminen. Teoksessa metafiktio ymmärretäänkin fiktiota kohti kurkoittamisena sekä kuvittelemisen prosessien näyttämisenä; hahmojen toimijuus on rakentamista, lavastamista, neuvottelemista sekä mielikuvittelua. Tähän viittaa myös teoksen nimi Dreamscape – unelmoiden luotu maisema. Teoksessa Dreamscape ymmärretään poliittisena sekä ekologisena maisemana, jonka kuvittelemiseen liittyy kysymyksiä inhimillisen kuvittelemisen rajallisuudesta: millaisten ruumiiden ja olemisen muotojen hahmotteluun mielikuvituksemme taipuu ajatellessamme tulevaisuuksien ekosysteemejä? Millaisia eettisiä suhteita muodostamme näihin kuvitelmiin?