Eettisen kaupan puolesta ry

94000 €

Vastuullisuuskoulu – sanoista tekoihin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Ylikulutuksen ja kestämättömän tuotannon suitsiminen ovat keskeisessä roolissa globaalien ympäristö- ja ihmisoikeusongelmien selättämisessä ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamisessa. Toimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan aloilla, ja sekä päättäjien, yritysten että kuluttajien toiminnalla on merkitystä. Kasvava joukko nuoria tuntee voimattomuutta ilmastokriisin ja luontokadon edetessä. Heille tarjotaan vastauksesi vastuullisten kulutusvalintojen tekemistä, mikä ainoana tekona asemoituu kuitenkin jatkuvan talouskasvun narratiiviin ja vie huomiota pois systeemisistä ongelmista. Kulutusvalintoihin keskittymisen rinnalla onkin tärkeää korostaa kollektiivisen toiminnan tarpeellisuutta muutoksen aikaansaamiseksi. Hanke lisää aktiivista kansalaisuutta, jotta yhä useampi ihminen näkisi itsensä osana laajempaa muutosrintamaa ja kokisi voivansa vaikuttaa. Se kannustaa ihmisiä edistämään kestävää tuotantoa ja kuluttamista paitsi muuttamalla omia kulutustottumuksiaan mutta myös vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon ja vaatimalla yrityksiltä vastuullisuutta. Hankkeessa tuotetaan monikanavainen materiaalikokonaisuus, jossa popularisoidaan eri tieteenalojen tutkimusta ja tuodaan näkyväksi kulutuksen ja tuotannon taustalla olevia rakenteita, normeja ja asenteita. Kokonaisuuteen kuuluu verkkoartikkeleita, podcasteja, sosiaalisen median sisältöjä, tapahtumia sekä työpajoja nuorille. Ne käsittelevät kuluttamisen ja yritysvastuun roolia kestävyysmurroksessa monipuolisesti, kiinnostavasti ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Hanke tuottaa uutta, yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa vastapainoksi pirstaleiselle ja kaupalliselle vastuullisuuskeskustelulle. Hanke on kaksivuotinen, 2023–2024. Ensimmäisenä vuonna keskitytään tiedepohjaisten sisältökokonaisuuksien luomiseen ja toisena vuonna työpajojen, tapahtumien sekä viestinnän toteuttamiseen.