VTT Kallius Annastiina

198600 €

Vastavalistus 2020-luvulla? Illiberaalin poliittisen filosofian perustat

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Unkarilaisesta illiberalismista on kypsynyt vaikutusvaltainen liike, jonka tiedon instituutioista, kuten yliopistoista ja ajatuspajoista, on kehittynyt vilkkaita kansainvälisen radikalisoituvan oikeistoälymystön keskuksia. Viktor Orbán ei suinkaan halua jättää EU:ta, vaan muokata sen illiberaalin vision mukaiseksi. Millaisesta aatehistoriallisesta perinteestä illiberaali poliittinen filosofia ammentaa? Kuinka Fidesz-hallinnon tukemat tiedon instituutiot asemoituvat kansainväliseen oikeistoälymystön verkostoon? Postdoc-tutkimukseni nojaa Unkarissa keräämääni etnografiseen aineistoon ja vastaa näihin kysymyksiin tarkastelemalla unkarilaista illiberalismia sen kytkösten kautta, poikkeuksellisuuden sijaan. Tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on vastavalistuksen perinne eurooppalaisessa aatehistoriassa suuntauksena, joka kritisoi valistuksen ajamaa individualismia ja kylmää rationalismia. Vastavalistuksen rikkaasta perinteestä ammentavat esimerkiksi romantiikka, fasismi, kansatiede ja antropologia, dekolonisaatio, sekä Unkarin illiberaalit ajatushautomot, jotka siteeraavat vastavalistuksen ajattelijoita inspiraationa 2020-luvun eurooppalaiselle politiikalle. Tutkimuksessa tarkastelen vastavalistuksen perinnettä illiberaalissa poliittisessa filosofiassa keräämällä etnografista aineistoa Fideszin yliopistoissa ja ajatushautomoissa ja tarkastelemalla näiden instituutioiden kansainvälisiä verkostoa poikkitieteellisesti vastavalistuksen aatehistoriallisen perinteen valossa. Käsittelen myös sitä, kuinka antropologian ja illiberalismin jaettu aatehistoriallinen perintö vaikuttaa tutkimusasetelmaan. Vaikka tutkimukseni poliittinen lähtökohta on se, että Fidesz edustaa 2020-luvun fasismia, on illiberalismin ymmärtäminen sen oman viitekehyksen kautta äärimmäisen tärkeää. Vain asettamalla illiberalismin eurooppalaisen politiikan keskiöön voimme ymmärtää, kuinka tämä elinvoimainen suuntaus muokkaa demokraattisia instituutioita oman käsityksensä kaltaisiksi.