Tekstiili- ja käsitetaiteilija Wallinheimo-Heimonen Jenni-Juulia

50000 €

Vammaisiin ihmisiin kohdistuva vihapuhe terveydenhuollossa – installaatio, performansseja ja lyhytelokuva

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Monitaiteen teoskokonaisuus kertoo vammaisiin kohdistuvasta vihapuheesta ja siitä, miten pelko muuttaa ihmisten käsityksiä itsestään ja oikeuksistaan. Performanssit, lyhytelokuva ja installaatio tekstiiliveistoksineen rakentuvat kerroksittain niin, että installaation valmistuksella ja performanssitaltioinneilla on visuaalinen rooli elokuvassa. Käytän kokonaisuuden osia myös erikseen taiteilijapuheenvuoroissa ja vammaiskulttuurifestivaaleilla. Selvityksessä vähemmistöjen kokemasta vihapuheesta 2017 todettiin, että 50% vammaisten kohtaamasta vihapuheesta tulee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä ja 25% muilta viranomaisilta. Selvitysten jälkeen perustettu työryhmä vihapuheen kitkemiseksi ehdotti loppuraportissaan hallitusohjelman tasoisia linjauksia ja toimintaohjelmaa, mutta ei maininnut vammaisiin kohdistuvan vihapuheen tekijöitä eikä keinoja, joilla sotepalveluista saataisiin vammaisille turvallisempia. Vammaisten ihmisten omissa tapaamisissa toistuva yhteinen teema on syrjivä ja epäinhimillistävä kokemus terveydenhuollossa. Teoksia varten haastattelen sotealan toimijoita, alan opettajia, vihapuheen asiantuntijoita sekä eri tavoin vammaisia ihmisiä ja kirjoitan keskustelujen pohjalta lyhytelokuvaan fiktiivisen tarinan. Etsin historiallisia, hierarkkisia ja inhimillisiä syitä, miksi hyväksymme hiljaa sen, että ylikuormittuneet lääkärit, sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät lipsuvat ammattiroolin mukaisesta käytöksestä vammaisten ihmisten kohdalla. Uutiset vihapuheesta sotepalveluissa painottuvat uhkaaviin potilaisiin. Paljastukset kaltoinkohtelusta psykiatriassa ja vanhustenhuollossa ovat harvinaisia. Terveydenhuollon vammaisvihasta vaietaan kokonaan. Kansainvälisesti aihetta on tutkittu psykologian, etiikan, filosofian ja lainsäädännön näkökulmista. On tärkeää puhua pelosta ja häpeästä, joka saa osan vammaisista ihmisistä välttelemään palveluihin hakeutumista viimeiseen saakka, sairauksien pahenemisen ja jopa eliniän lyhenemisen kustannuksella.