Aallokas Oy

80000 €

Valtion luonnonmetsien ja HCV-metsien maastokartoitustyö

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Luonnonmetsä-työryhmä on Koneen Säätiön apurahalla tehnyt kaukokartoitukseen pohjautuvan esiselvityksen valtion omistamien luonnonmetsien sijainnista. Maastotöitä näillä kohteilla on tehty saman apurahan turvin keväästä 2021 alkaen. Maastossa on tarkastettu kymmeniä tuhansia hehtaareita potentiaalisia EU:n biodiversiteettistrategian mukaisia suojelemattomia valtion luonnonmetsiä eri puolilla Suomea. Raportti ja kartat löydetyistä luonnonmetsäkohteista julkaistaan talvella 2021-22. Kaukokartoituksen perusteella potentiaalisia kohteita löytyi etenkin Pohjois-Suomesta niin merkittävästi, ettei kaikkia ehditä yhden maastokauden aikana tarkastaa. Tässä jatkohankkeessa saatetaan keväällä 2021 aloitettu maastotyö loppuun kesän 2022 aikana. Työn tuloksena julkaistaan ensimmäinen kattaviin maastokartoituksiin perustuva kartta ja kohdeluettelo valtion suojelemattomista luonnonmetsistä. Vaikka Suomen luonnonmetsien tila on maastotöiden perusteella vielä huonompi kuin kukaan osasi odottaa, on alustavan arvion mukaan kyse METSO-ohjelman toteutusalueella useista kymmenistä tuhansista hehtaareista ja Pohjois-Suomessa, Ylä-Lappi mukaan lukien, jopa useammasta sadasta tuhannesta hehtaarista luonnoltaan arvokkaita vanhoja metsiä. Luvut tarkentuvat maastotyön aikana. Valtionhallinnon HELMI-hankkeeseen kirjattiin selvittämisvelvoite valtion omistamille biodiversiteettistrategian mukaisille luonnonmetsille vuoden 2023 loppuun mennessä. On oletettavaa, ettei työ enää ehdi pohjautua kattaviin maastokartoituksiin. Luonnonmetsien suojelun kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että ennen vuoden 2023 loppua on avoimesti käytettävissä kattava maastodokumentaatioon perustuva aineisto luonnonmetsien sijainnista. Tämä hanke vastaa tuohon tarpeeseen julkaisemalla valtion luonnonmetsäkartat keväällä 2023.