TeM, Valosuunnittelija Manninen Mateus

7200 €

Valosuunnittelua virtuaalisessa tilassa

| Yksivuotinen

Kotiresidenssijakson aikana paneudun valosuunnittelijan praktiikkani kehittämiseen ja uusien työkalujen opetteluun. Valo- ja tilasuunnittelu ovat suureksi osaksi käsityöläisyyttä ja vaativat usein fyysisen tilan sekä valon instrumenttina toteutuakseen. Aikana, jolloin tiloihin ja valokalustoon ei pääse käsiksi, on keksittävä uusia muotoja luonnostella, testata ja toteuttaa ideoita. Tulen käyttämään kotiresidenssijaksoni uusien valon- ja tilan mallinnusohjelmien opetteluun, sekä videoanimointiin (Blender-ohjelmistolla). Tavoitteeni on tutustua virtuaalisen tilaan työvälineenä (luonnostelu, tilan mallintaminen) sekä tutkia sen mahdollisuuksia esitystaiteen alustana ja esitystilana. Virtuaalisten työvälineiden lisäksi haluan perehtyä omaan tekijyyteeni uuden arkkitehtuurivalosuunnittelun tutkinnon myötä. Tutkin ja jäsentelen Taideyliopistosta ja KTH:lta saamani valosuunnittelijan koulutusten yhteneväisyyksiä ja eroja, ja sitä, kuinka esittävän taiteen ja arkkitehtuurivalosuunnittelun praktiikat kohtaavat minussa tekijänä. Pohdin valon ekologisuutta näyttämöllä ja näyttämön ulkopuolella, sekä sitä, miten voin valosuunnittelijana ottaa tämän huomioon ja kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän – myös suunnitteluvaiheessa. Opettelen uusia tapoja kommunikoida, suunnitella ja toteuttaa ideoitani kotoa käsin, virtuaalisesti, mikä mahdollistaa laajojen kansainvälisten yhteistyöprojektien kehittämisen ekologisemmin ja tehokkaammin. Tavoitteenani on toteuttaa virtuaalinen tilateos verkkoon syksyn 2020 aikana. Teoksen muoto tulee olemaan joko VR- (Virtual Reality) tai animoitu videoteos. Teoksessa yhdistyvät esittävän taiteen ja arkkitehtuurivalosuunnittelun praktiikat sekä virtuaalisten työvälineiden käyttö. Pohdin virtuaalista ympäristöä; virtuaalisen tilan arkkitehtuuria ja sen rajoja/rajattomuutta; valon simulointia ja virtuaalista valoa sekä todellisen maailman virtuaalista jäljittämistä.