Kuvataiteilija Häkkänen Kaisu

28800 €

Valokuvan ekologisemmat käsittelytavat. Perehtyminen pigmenttimustevedosten ympäristöystävällisempään pintakäsittelyyn

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Siivosin työhuonetta ja vein lommoutuneita alumiinikomposiittilevylle pohjustettuja valokuvia jäteasemalle. Kuvat eivät sopineet mihinkään kierrätyskategoriaan vaan joutuivat sekajätteeseen. Valokuvan pohjustus- ja päällysteaineet ovat tyypillisesti alumiinia, muovisekoitteita ja akryylia. Kaikki nämä ovat materiaaleina ekologisesti kyseenalaisia ja ympäristöä merkittävästi kuormittavia. Alumiinin valmistukseen käytettävän bauksiitin louhinta aiheuttaa merkittäviä tuhoja. Alumiinikomposiittilevyjen muovisekoitteissa on polyeteeniä, joka ei maadu, mutta hajoaa pieneksi mikromuoviksi. Akryylin sekä valmistus- että hajoamisprosessi on myrkyllinen ja niin terveydelle kuin ympäristölle haitallinen. Pohjustus- ja pinnoitemateriaalien toisistaan irrottaminen kierrätystä varten on vaikeaa ja samasta syystä niiden uudelleen käyttäminen teosaineksena on haasteellista. Puuvillapohjaiselle paperille sopivat monet puun käsittelyyn tarkoitetut suoja-aineet, kuten erilaiset vahat ja öljyt. Ympäristön kannalta kyseenalaiset materiaalit ja menetelmät eivät edelleenkään sulkeudu täysin pois, mutta aiheutetut haitat merkittävästi pienenevät. Työsuunnitelmani onkin perehtyä paperille soveltuviin luonnonvahoihin ja pintakäsittelymenetelmiin, ja hakea uudenlaisia valokuvan viimeistely- ja suojaustapoja. Samalla pyrin löytämään jotain ilmauksellisesti uutta, ettei viimeistely olisi ainoastaan teosta suojaava kotelo, vaan myös sitä sisällöllisesti lujittava elementti.