Kirjailija Mikkonen Minna

64800 €

Välitiloja (työnimi) -käsikirjoituksen kirjoittaminen ja viimeistely, Silkkiperhonen-libreton kirjoittaminen ja Voimalaitos (työnimi) – käsikirjoituksen kirjoittaminen.

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kirjoitan lyyrisen esseen lajiin sijoittuvassa Välitiloja (työnimi)-käsikirjoituksessani sisaruudesta, kuolemasta, surusta ja syyllisyydestä, talvisodan siviilisotavangeista ja poissaolon ontologiasta. Tutkin erilaisia siirtymiä ja liminaatiloja niin sisäisten kuin konkreettisten paikkojen ja tilojen merkityksessä. Lähisuhdeväkivallan mekanismit rinnastuvat sotataktiikoihin, ja tutkin surun ja poissaolon materiaa hiljaisuuden, unohduksen ja muistamisen, sekä ihmisessä ja ympäristössä olevan tuhotun, mutta versovan mahdollisuutta kantavan maan kieltä etsien. Lyyrinen essee mahdollistaa kuvitellun ja tiedetyn sekä yksityisen ja yhteisen yhdistämisen. Silkkiperhonen on kokeellinen oopperateatteriteos, joka on osa Pohjoisen oopperakomppanian Vesivoimalaitokset-teossarjaa, ja jonka libretto pohjautuu samannimiseen monologi-audioteokseeni. Silkkiperhonen on teos betonista ja silkistä, vapaasta vedestä ja vesivoimalaitoksesta ja erään naisen punaisesta mekosta. Työskentelyni tukeutuu sekä voimalaitosarkkitehtuurin että padottujen jokien rytmiikkaan, tekstin taustalla vaikuttavat Oulujoen ja Emäjoen monumentaaliset voimalaitokset ja niiden historia sekä jokikartasto. Libreton kirjoittaminen on minulle kirjailijana hieno haaste ja samalla luonnollinen jatkumo monitaiteellisesta työskentelystä ammentavalle tekemisen tavalleni. Voimalaitos (työnimi) -käsikirjoitus jatkaa libreton maisemissa, mutta laventaa ja syventää sen tematiikkaa proosan lajikehyksessä. Käsikirjoitus kuvaa pohjoisen vesivoimalaitoksen rakentamista ja vaiheita kolmen näkökulmahenkilön kautta vuosikymmenten läpi. Olen jo edellisessä romaanissani Amelian luut luonut uudenlaista tekemisen tapaa, jossa monitaiteellisen työryhmän kanssa työskennellessä, esitystaiteen käsikirjoituksen rinnalla, syntyy proosaa ja lopulta uusi teos. Haluan Voimalaitos-käsikirjoituksessa jatkaa ja jalostaa tätä hedelmällistä metodia, joka yhdistää eri taiteenlajeja ja avaa uusia näköaloja tekstin mahdollisuusiin.